Terapie ruky

Terapie ruky v Centru Paraple

14. května 2021
Terapie ruky v Centru Paraple

Ruka člověka se po poškození míchy stává jeho jediným prostředkem pro základní sebeobsluhu, mobilitu, vyprazdňování, zaměstnání, volnočasové aktivity i intimní život. Pokud je tedy její funkce snížena, omezena nebo dokonce ztracena, má to na kvalitu života negativní dopad. Proto by člověk po poškození míchy neměl podceňovat jakékoli změny funkce svých horních končetin nebo výskyt obtíží, které na nich zaznamená. Jejich přehlížením či ignorováním si totiž může své fungování v běžném životě velmi, a přitom třeba zbytečně, zkomplikovat. Z těchto důvodů našim klientům již několik let nabízíme vysoce specializovanou péči zaměřenou na terapii ruky.

Co je terapie ruky?
Jde o druh rehabilitace zaměřený na ruku a horní končetinu jako celek. Tato terapie umožňuje rychlejší návrat do běžného fungování, na které byl člověk zvyklý před vznikem obtíží. U snížené funkce horních končetin vyplývající z úrovně míšního poranění se zaměřuje na rozvoj zbylých funkcí a náhradu těch ztracených (např. úchopu).

Kdo se terapií ruky zabývá?
V Centru Paraple se setkáte s hned celým týmem terapeutů-specialistů, jejichž další doménou je péče o ruku a horní končetinu. Systematicky si prohlubují své znalosti a zkušenosti z oblasti anatomie, fyziologie a kineziologie a získávají tak zkušenosti s ovlivňováním patofyziologických stavů horních končetin u lidí po poškození míchy, které jsou důsledkem úrazu nebo vrozené či získané nemoci. Vzdělávají se i v rámci České společnosti pro terapii ruky (https://www.terapieruky.cz/) a také na zahraničních stážích.
Pracují na základě indikace lékaře stanovené při příjmu klienta do služby sociální rehabilitace. Jsou však schopni odlišit příznaky jednotlivých obtíží nebo onemocnění a nasměrovat klienta na lékařské vyšetření i v průběhu pobytu. Jejich základním úkolem je včasný záchyt obtíží sledováním funkčního stavu horních končetin, které by se později mohly rozvinout v komplexnější problém. Pro dosažení cílů terapie využívají řadu technik a nástrojů. Samozřejmostí je spolupráce s multidisciplinárním týmem.

Komu je terapie ruky nabízena?
Terapie ruky2Klientům, kteří řeší projevy patofyziologických stavů na horní končetině, jež jsou důsledkem úrazu či nemoci. Jedná se zejména o podpůrnou péči u zvýšené spasticity, zkrácených svalů, kontraktur a deformit, u stavů, kdy se klient potýká se sníženou funkcí ruky nebo její náhlou ztrátu. Dále může pomoci při léčbě syndromů z přetížení, degenerativních onemocnění kloubů, úžinových syndromů, posttraumatických stavů nebo stavů po chirurgických rekonstrukčních výkonech či aplikaci botulotoxinu. Má využití také u diagnóz jako je např. Trigger finger, Dupuytrenova kontraktura, tenisový loket, oštěpařský loket, Morbus de Quervain, tenosynovialitida, artróza, artritida a další.

K čemu bude terapie ruky právě vám?
→ Seznámí vás s anatomií a biomechanikou pohybu horních končetin.
→ Pomůže vám zmapovat limity a nabídne vhodné nástroje na rozvoj nebo náhradu funkce.
→ Ukáže vám, jaký vliv mají na funkci horní končetiny ergonomický (správně provedený) pohyb a také vhodně zvolené a správně používané pomůcky.
→ Zmírní vám vzniklé obtíže (např. bolest, otok, spasticitu, zkrácení svalů, omezení plynoucí ze špatného hojení jizev) a naučí vás předcházet jejich opětovnému vzniku (např. prevence opakování syndromu karpálního tunelu).
→ Podpoří a provede vás následnou rehabilitací (např. po chirurgickém zákroku nebo aplikaci botulotoxinu).
→ Vybaví vás pomůckami pro podporu fyziologického postavení ruky, funkce a ergonomického pohybu (např. individuální výroba ortéz, dlah).
→ A co je nejdůležitější: naučí vás, jak o své ruce pečovat a rehabilitovat i v domácím prostředí.

Terapie ruky3 

Terapie ruky4

Terapie ruky5

Jak vypadá proces od zahájení terapie ruky až po ukončení spolupráce?
Vše začíná indikací lékařem, avšak doporučení ke spolupráci může vyslovit i terapeut na základě projevů obtíží, které nebyly v rámci příjmu zmíněny. V tom případě konzultuje postup s lékařem a odesílá klienta k dalšímu vyšetření.
Následuje první terapie, na které jsou na základě podrobného vyšetření určeny její cíle a plány. Může se jednat o cíle krátkodobé, které je většinou možné vyřešit během třítýdenního pobytu (např. protažení zkrácených svalů, aktivace oslabených svalů, výroba dlahy nebo ortézy, výběr vhodné pomůcky, nácvik autoterapie), ale i dlouhodobé, pro jejichž dosažení musí spolupráce terapeuta s klientem pokračovat i po ukončení pobytu (např. úpravy dlah v rámci postupného dlahování zkrácených svalů, monitorování a úpravy funkčnosti pomůcek pro náhradu úchopu nebo dohled nad změnami funkční kapacity horních končetin).

Dlouhodobé rehabilitační plány mohou být řešeny v rámci ergoterapeutické poradny (termíny jsou vypsány na našem webu) nebo na dalších pobytech.

V rámci reakce na aktuální epidemickou situaci nabízíme i nové formy terapie ruky, a to prostřednictvím on-line poradenství a kontrol vedených z pohodlí a bezpečí domova. 

Tým terapie ruky Centra Paraple

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat