Jak vypadá naše roční hospodaření a proč potřebujeme pomoc?

Jak vypadá naše roční hospodaření a proč potřebujeme pomoc?

Klienti na pobytech potřebují 24hodinovou asistenční a zdravotnickou péči. Každý den ji u nás využívá cca 20 - 25 klientů. Tato péče je velice nákladná, úhrady od zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných klientů ji nepokryjí. 

Aktuální rozpočet Centra Paraple je 42 mil. Kč, přičemž přibližně 50 % nákladů dofinancováváme z individuálních příspěvků a sponzorských darů.

Veškeré získané finanční prostředky pomáhají přímo klientům v Centru Paraple. Ze získaných darů a příspěvků individuálních dárců zajišťujeme naše služby – sociální rehabilitaci a odborné sociální poradenství.

V souladu se strategickým plánem připravujeme podrobný finanční plán, který se nám po stránce příjmové daří naplňovat i díky Vám. Každý rok je poté zpracováván audit hospodaření. 

Hlavní zdroje příjmů

  • Státní a krajské dotace - největší podporu činí dotace na sociální služby od MPSV a Magistrátu hlavního města Prahy.
  • Příjmy od klientů – součástí ceny je ubytování, strava a úkony péče (sazby jsou limitovány zákonem o sociálních službách).
  • Příjmy ze zdravotních pojišťoven – úhrady za fyzioterapii, ergoterapii, psychologii
  • Příjmy z doplňkové činnosti - tvoří je tržby kavárny, prodej propagačních předmětů a doplňkový prodej a služby.
  • Dary jsou pro naše fungování nepostradatelné. Jsou to příspěvky individuálních dárců a sponzorské dary našich partnerů.


struktura_prijmu.png

Struktura nákladů

Dle stanoveného finančního plánu sledujeme v průběhu roku plánované náklady. Snažíme se co nejvíce vyjednávat s dodavateli o naší podpoře formou slevy či produktové podpory.

struktura_nakladu.png

Pomáháme vozíčkářům

Pomáháme vozíčkářům

Díky vaší pomoci pomáháme klietnům zapojit se do života každý den.

Na co přispíváte? Chci darovat

vystrihovanka.jpg

Hlavní partneři

Více o našich partnerech