Ambulantní fyzioterapie – informace pro klienty

Na základě lékařského poukazu je poskytována ambulantní fyzioterapie cílové skupině osob po poškození míchy. Služba probíhá dle indikace lékaře následujícími formami:

 • rehabilitace s fyzioterapeutem
 • mechanoterapie - vertikalizace, motomed, pneuven
 • elektroléčba, magnetoterapie, laser
 • vířivka (horních končetin)

Podmínky vstupu do služby:

 • vstupní vyšetření rehabilitačním lékařem Centra Paraple, o.p.s.
 • dodání zdravotní dokumentace (aktuální lékařské zprávy)
 • celkově dobrý zdravotní stav (kontraindikací je akutní infekční či horečnaté onemocnění, dále snadno přenosné akutní či chronické infekční onemocnění klienta či celkový zdravotní stav, který neumožňuje účast na rehabilitačním programu bez stálé zdravotní a lékařské péče)
 • případnou změnu zdravotního stavu je klient povinen nahlásit neprodleně koordinátorovi pobytů a ambulance, popřípadě vedoucímu úseku fyzioterapie

Organizace služby:

 • dle předpisu (indikace) lékaře a kapacitních možností se obvykle nabízí celkem 10 návštěv, rozložených obvykle do 1 – 2 návštěv týdně, případná pauza mezi návštěvami by neměla být delší 2 týdnů
 • objednávání provádí koordinátor pobytů a ambulance
 • služba probíhá ve všední dny mezi 9. a 16. hodinou
 • klient je povinen se telefonicky omluvit z plánované služby nejpozději v den sjednané návštěvy do 7:30 hodin u koordinátora pobytů a ambulance, případně na recepci
 • první řádně omluvená absence se poskytovatelem nahrazuje, další nikoliv
 • opakovaná neomluvená absence může vést k předčasnému ukončení služby
 • pozdní příchod nezakládá žádný nárok na náhradu zmeškané terapie
 • přihlášení klienta v daný den do služby probíhá vždy na recepci, případně v kanceláři úseku fyzioterapie
 • recepční u klienta dotazem ověří, zda se nezměnil jeho zdravotní stav a případně kontaktuje pro určení dalšího postupu fyzioterapeuta či vedoucí ošetřovatelského úseku, kteří stanoví další postup v účasti ve službě
 • denní program je pro klienty připraven k vyzvednutí na recepci
 • změny v denním programu mohou klienti řešit s vedoucím úseku fyzioterapie, případně s fyzioterapeutem poskytujícím službu
 • nesoběstačným klientům poskytují asistenci/péči osobní asistenti a případně všeobecné sestry poskytovatele ve spolupráci s fyzioterapeuty
 • terapeuti vyzvedávají klienty před terapiemi v prostoru malé tělocvičny, případně klienty na místo doprovodí osobní asistenti
 • v době čerpání služby mohou klienti využívat prostory fyzioterapie, klubovnu a kuchyňku v 1. patře původní budovy a taktéž mohou využít služeb kavárny (obědy nutno předem objednat na tel.: 274 001 310 nebo e-mailu WerxRW%_Zevm1~l7VX~zRb5h7.kmb)
 • během návštěvy lze parkovat osobní automobil na parkovišti Centra Paraple, o.p.s. před hlavním vchodem
 • společné prostory jsou z větší části pokryty Wi-Fi signálem, heslo pro přístup do sítě sdělí osobní asistenti
 • klienti služby jsou povinni dodržovat Domovní řád Centra Paraple, o.p.s.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat