- Výběr elektrického/mechanického vozíku – úvodní konzultace, domluvení prezentací od firem, zaměření, podpora při získávání a případné předání 1 000 Kč

- Výběr antidekubitního polštáře, pevné zádové opěrky – představení dostupných pomůcek na trhu, zkouška vybraných pomůcek pro zpětnou vazbu, domluva firem, pressure mapping a případná podpora při získávání pomůcky 500,- Kč - 1 intervence/1000,- Kč - více intervencí

- Kontrola postury sedu – kontrola nastavení kompenzačních pomůcek (mechnický vozík, elektrický vozík, zádová opěrka, antidekubitní polštář), pressure mapping a případná potřebná úprava pomůcek dle individuálních potřeb klienta - 1 intervence 500 Kč

- Nácvik soběstačnosti a běžných denních činností - nácvik přesunu (na lůžko, toaletu, sprchovou sedačku, do automobilu,..), polohování v lůžku, atd.. Dle individuálních potřeb klienta - 1 intervence 500 Kč

- Terapie ruky -  balíček 3 návštěv (rozbor činnosti, edukace, autoterapie, dispenzarizace, vybavení
KP - ergonomie pomůcek, pohybu, pracovního prostředí) 1 000 Kč