Specializovaná poradna pro řešení náročnějších zakázek zaměřených zejména na výběr vhodných kompenzačních pomůcek – elektrických či mechanických vozíků nebo na úpravy nastavení postury sedu nabízí za úplatu tyto výkony:

  • Výběr elektrického/mechanického vozíku – úvodní konzultace, domluvení prezentací od firem, zaměření, podpora při získávání a případné předání – Kč 1000,-
  • Výběr antidekubitního polštáře, pevné zádové opěrky – představení dostupných pomůcek na trhu, zkouška vybraných pomůcek pro zpětnou vazbu, domluva firem, pressure mapping a případná podpora při získávání pomůcky – Kč 500,-/1 intervence; Kč 1000,-/více intervencí
  • Kontrola postury sedu – kontrola nastavení  kompenzačních pomůcek (mechnický vozík, elektrický vozík, zádová opěrka, antidekubitní polštář), pressure mapping a případná potřebná úprava pomůcek dle individuálních potřeb klienta – Kč 500,-/1 intervence
  • Nácvik soběstačnosti a běžných denních činností - nácvik přesunu (na lůžko, toaletu, sprchovou sedačku, do automobilu,..), polohování v lůžku, atd.. Dle individuálních potřeb klienta – Kč 500,-/1 intervence
  • Terapie ruky -  balíček 3 návštěv (rozbor činnosti, edukace, autoterapie, dispenzarizace, vybavení KP - ergonomie pomůcek, pohybu, pracovního prostředí) - Kč 1000,-

Nejbližší otevřené termíny poradny:

Leden
20. 1. od 10:00 - 14:00
24. - 27. 1. od 8:00 - 15:00

Únor
17. 2. od 10:00 - 14:00
20. - 24. 2. od 8:00 - 15:00

Březen
13. - 17. 3. od 8:00 - 15:00

Duben
11. - 14. 4. od 08:00 - 15:00

Květen
5.5. od 10:00 - 14:00
9. - 12. 5. od 8:00 - 15:00

Červen
2. 6. od 10:00 - 14:00
5. - 9. 6. od 8:00 - 15:00
30. 6. od 10:00 - 14:00

Červenec
28. 7. od 10:00 - 14:00
31. 7. od 8:00 - 15:00

Srpen
1. - 4. 8. od 8:00 - 15:00
25. 8. od 10:00 - 14:00
28. - 31. 8. od 8:00 - 15:00

Září
1. 9. od 8:00 - 14:00
22. 9. od 10:00 - 14:00
25. 9. - 27. 9. od 8:00 - 15:00
29. 9. 8:00 - 14:00

Říjen
20. 10. od 10:00 - 14:00
23. - 27. 10. od 8:00 - 15:00

Listopad
20. - 24. 11. od 8:00 - 15:00

Prosinec
15. 12. od 10:00 - 14:00
18. - 22. 12. od 8:00 - 14:00

Je třeba rezervovat si termín dopředu, telefonicky, emailem či osobně. Potvrzení termínu či návrh jiného dává vedoucí ergoterapie nejdéle do 14dnů od žádosti. Platí, že konzultace je vždy jen na objednání.

Kontaktní osoba

Barbora Rusínová
274 001 312, 606 067 151, X8El5b54~nFs4~l7VX~zRb5h7.kmb