Cíle služby

Příjemce služby vnímá svůj život jako hodnotný a naplněný, kvalita jeho života se zvýší, a to tak, že:

  • o sebe aktivně pečuje v oblasti fyzického zdraví a duševní pohody,
  • zná své možnosti nezávislého a svobodného života v každodenních činnostech,
  • má k sobě zdravý vztah, který se promítá do vztahu k druhým a ke světu,
  • má zajištěno vhodné bydlení a pečuje o svou domácnost,
  • seberealizuje se v oblasti studia, zaměstnání a trávení volného času,
  • cítí se platný v systému rodiny a komunity,
  • účastní se společenského dění, navazuje a udržuje vztahy s druhými lidmi,
  • je finančně zajištěný, hospodaří s vlastním majetkem a s penězi.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat