Cílová skupina

Služba je určena člověku od 15 let žijícímu na území České republiky, který má v důsledku náhle vzniklého poškození míchy sníženou kvalitu života a chce tuto situaci měnit minimálně v jedné z těchto oblastí:

  • péče o sebe v oblasti fyzického zdraví a duševní pohody,
  • soběstačnost a sebeobsluha,
  • vztah k sobě, ke světu a k druhým,
  • zajištění bydlení a péče o svou domácnost,
  • seberealizace v oblasti zaměstnání, studia a trávení volného času,
  • začlenění do systému rodiny a komunity,
  • účast na společenském dění,
  • finanční zajištění, hospodaření s vlastním majetkem a s penězi.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat