Vedoucí úseku: David Sellner
Odbornosti: osobní asistent
Počet pracovníků úseku: 15

Osobní asistent podporuje klienta v běžných denních činnostech. Pomáhá mu s hygienickou péčí, provádí přesuny na mechanický nebo elektrický vozík, při jídle i v pohybu po budově i mimo ni. V Centru Paraple osobní asistent pod dohledem fyzioterapeuta zajišťuje mechanoterapii a v úzké spolupráci s ergoterapeutem podporuje klienta v jeho maximální nezávislosti.