Vedoucí: Tereza Havierníková
Odbornosti: sociální pracovník
Počet pracovníků: 3

Sociální pracovník navazuje první kontakt se zájemcem o službu sociální rehabilitace a na základě zjištěných informací vyjednává předběžný obsah služby. V jejím průběhu pak poskytuje sociální poradenství a socioterapeutickou podporu přiléhavě domluveným cílům spolupráce. Jeho důležitou úlohou je i výkon role case managera coby hlavního koordinátora podpory a péče multidisciplinárního týmu a průvodce klienta službou.