Žádost o službu

 

Klienti, kteří o službu žádají poprvé


Žádost se skládá z těchto částí:

  • Formulář žádosti o využití služby (vyplněný přímo žadatelem o pobyt ve službě)
    Žádost o pobyt SR - prvozájemci
  • Formulář vyjádření lékaře o zdravotním stavu (vyplněný od lékaře, ne starší 6 měsíců)
    Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
  • Odborná lékařská zpráva (od praktického lékaře, případně z pobytu v rehabilitačním ústavu)
  • Fotografie nehojící se rány (jen pokud máte v současnosti nehojící se ránu – dekubit)

Klienti, kteří již službu čerpali


Žádost se skládá z těchto částí:


Zájemce o službu upozorňujeme, že evidujeme přijetí pouze kompletní žádosti. Při zasílání dokumentů v elektronické podobě žádáme o jejich tiskovou kvalitu a čitelnost. Vyplněnou kompletní žádost lze zaslat e-mailem či poštou na níže uvedený kontakt:


zadost@paraple.cz

Centrum Paraple, o. p. s.
Úsek sociální práce
Ovčárská 471/1b
108 00 Praha 10

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat