Klienti, kteří o službu žádají poprvé


Žádost se skládá z těchto částí:

  • Formulář žádosti o využití služby (vyplněný přímo žadatelem o pobyt ve službě)
    Žádost o pobyt SR - prvozájemci
  • Formulář vyjádření lékaře o zdravotním stavu (vyplněný od praktického lékaře, případně od jiného ošetřujícího lékaře, např. z rehabilitačního ústavu - ne starší 12 měsíců)
    Vyjádření lékaře o zdravotním stavu
  • Odborná lékařská zpráva (nejlépe z posledního pobytu v rehabilitačním ústavu, případně z kontroly na spinální jednotce nebo na neurologii, pokud nemáte žádnou z uvedených, potom prosíme o podrobnější zprávu od praktického lékaře - stačí však doložit pouze jednu lékařskou zprávu)
  • Fotografie nehojící se rány (jen pokud máte v současnosti nehojící se ránu – dekubit)

Klienti, kteří již službu čerpali


Žádost se skládá z těchto částí:

Zájemce o službu upozorňujeme, že evidujeme přijetí pouze kompletní žádosti.

Při zasílání dokumentů v elektronické podobě žádáme o jejich tiskovou kvalitu a čitelnost. Vyplněnou kompletní žádost lze zaslat e-mailem či poštou na níže uvedený kontakt:

g8qy9d4WHinBR%b_T-M

Centrum Paraple, o. p. s.
Úsek sociální práce
Ovčárská 471/1b
108 00 Praha 10