KLIENTI CENTRA PARAPLE JAKO ODBORNÍCI SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Předloni se nám podařilo získat podporu z Evropských strukturálních fondů pro další inovativní projekt, a tak od ledna 2020 do konce dubna 2022 realizujeme projekt „Sedmá odbornost“.

Do tvorby, plánování a hodnocení naší stěžejní služby sociální rehabilitace zapojíme klienty jako další, sedmou, odbornost v návaznosti na stávajících šest odborných úseků (sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie, psychologie, pohybová terapie, ošetřovatelství). Naším cílem je maximálně propojit práci profesionálů s pohledem klientů jako odborníků na svůj vlastní život.

A proč jsme se do realizace projektu pustili? Zejména proto, že chceme ověřit, zda cíle služby, které jsou zaměřené na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti v přirozeném prostředí klientů, jsou vytyčeny správně.

Chceme zachytit problémy lidí s poškozením míchy jejich vlastní optikou a při následné inovaci služby vycházet z jejich žitých přání a potřeb. Předpokládáme dosažení skutečného profesionálního partnerství pracovníků služby s klienty a posilování jejich aktivního přístupu k vlastnímu životu a související osobní zodpovědnosti.

Chceme inovovat službu a její průběh především pro klienty, kteří ztrácejí naději a obtížně hledají důvody proč žít a obdobně také pro klienty vyššího věku, kterých v posledních letech výrazně přibývá.

Vycházíme z toho, že věci (i služby) se dějí a dělají ve vztazích. Věříme, že realizace projektu povede k praktické a funkční podpoře klientů jak během pobytu v Centru Paraple, tak po návratu domů. Chceme usilovat o lepší vzájemné porozumění a hledání praktických řešení v nejrůznějších situacích a problémech, které člověk s poškozením míchy řeší.

Předpokládáme otevřenější komunikaci o smyslu života, o jeho radostech i tíži a o možnostech a způsobech, jak ho žít pokud možno dobře.

SEDMÁ ODBORNOST-1

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat