Časopis původně určený především pro klienty, přátele a partnery Centra Paraple. Avšak naším cílem je dělat ho zajímavým i pro širokou veřejnost. Proto jsou jeho součástí, kromě témat z oblasti spinální problematiky a dění v Parapleti, i témata týkající se nás všech. Chceme jeho prostřednictvím informovat, edukovat, bavit a přejeme si, aby se jeho čtenáři těšili na každé další vydání.

K jeho bezplatnému odběru se můžete zaregistrovat osobně, telefonicky či e-mailem na recepci Centra Paraple (tel.: 274 771 478, ~.po6196LTCk8Zfd05pJ).