Dlouhodobě se ve spolupráci s dalšími pracovišti zapojujeme do odborných výzkumů a rozvoje témat zaměřených na míšní poškození. 

V nedávné minulosti to byla např. témata - Bolest, Sexualita, Asistivní technologie, Spánková apnoe, Dýchání a stanovení rizikovosti klientů, Cannaterapie, Zdravý životní styl, Osobní asistence a homecare, Handterapie – vytvoření týmu specialistů na terapii ruky.