Jak vypadá naše roční hospodaření a proč potřebujeme pomoc?

Financování (nejen) neziskovek v sociálních službách je pro laickou veřejnost často nepřehledné a nejasné, proto se snažíme vlasní transparentností přispívat k pochopení, jak pracujeme s dary, granty nebo dotacemi a jak financování služeb sociální rehabiliace v našem případě funguje.

Klienti na pobytech potřebují 24hodinovou asistenční a zdravotnickou péči. Každý den ji u nás využívá cca 20-25 klientů (především na pobytech, ale i ambulantně). Profesionální péče fyzioterapeutů, ergoterapeutů, ošetřovatelů a dalších pracovníků tzv. pomáhajících profesí je velice nákladná, úhrady od zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných klientů ji v současném systému státního financování v žádném případě nepokryjí. 

Aktuální rozpočet Centra Paraple je 42 mil. Kč. Přibližně 50 % nákladů hradíme z darů jednotlivců a firem.

V souladu se strategickým plánem připravujeme podrobný finanční plán, který se nám daří naplňovat i díky podpoře štědrých dárců. Každý rok prochází Centrum Paraple auditem hospodaření s kladným hodnocením.

Hlavní zdroje příjmů

  • Příjmy ze zdravotních pojišťoven – úhrady za fyzioterapii, ergoterapii, psychologii.
  • Státní a krajské dotace - největší podporu činí dotace na sociální služby od MPSV a Magistrátu hlavního města Prahy.
  • Příjmy od klientů – součástí ceny je ubytování, strava a úkony péče (sazby jsou limitovány zákonem o sociálních službách).
  • Příjmy z doplňkové činnosti - tvoří je tržby kavárny, prodej propagačních předmětů a doplňkový prodej a služby.
  • Dary jsou pro naše fungování klíčové. Jsou to příspěvky individuálních dárců a sponzorské dary našich partnerů.

Struktura příjmů Centra Paraple

Struktura nákladů

Celoročně pečlivě sledujeme plánované náklady. Kromě klasické dárcovské podpory vyjednáváme se všemi dodavateli o jejich podpoře formou výrazné slevy či získání jejich produktu darem.

Struktura nákladů Centra Paraple