Během roku pořádáme řadu akcí na podporu naší činnosti. Zpravidla se jedná o akce sportovní, kulturní či společenské, vždy pořádané s úmyslem oslovit veřejnost, potkat se s našimi příznivci a podporovateli, představit jim naši činnost i přidružené aktivity a při příjemném setkání získat tolik potřebné prostředky pro naše fungování. Veškeré výtěžky z akcí jsou následně využity především na financování naší hlavní služby, pobytové sociální rehabilitace.

Přehled benefičních akcí