Pro lidi po poškození míchy je správná péče o fyzickou schránku esenciálním předpokladem nejen pro plnohodnotně prožitý život, ale také pro rozvoj soběstačnosti.

V této kapitole najdete mnoho užitečných rad systematicky rozdělených podle tématu, od prevence dekubitů až po sportovní doporučení, vycházejících ze zkušenosti našich terapeutů, externích odborníků i samotných klientů.