Inspirativní rozhovory zaznamenávající portréty a příběhy lidí vyskytujících se v Centru Paraple.

Seznamte se s klienty či zaměstnanci a pronikněte hlouběji do životů nás všech.