V Centru Paraple zažíváme každý den mnoho příběhů. Většinu z nich spojuje touha pracovat na sobě a něco změnit. Nejčastějším cílem našich klientů bývá získání samostatnosti. Té může dosáhnout kdokoliv, i když někdy jen s každodenní pomocí osobních asistentů, nebo jiných pečujících osob.
Lidé po poškození míchy k nám přijíždějí na třítýdenní sociálně-rehabilitační pobyty během prvních měsíců po úrazu či onemocnění, i kdykoliv v průběhu „nového“ života. Pomáháme jim překonat těžkou životní situaci a žít svůj život dál svobodně a naplněně, i když v nové situaci, v novém těle, s novými schopnostmi. Společně s klienty řešíme vše, co život s míšním poškozením přináší, ať už jde o prevenci, péči o tělo, sebeobsluhu a soběstačnost, výběr kompenzačních pomůcek, mezilidské vztahy, zaměstnání a trávení volného času.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a intenzivně se mu věnujeme. Náš zkušený multidisciplinární tým je složený ze sociálních pracovníků, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, instruktorů nácviku soběstačnosti, pohybových terapeutů, psychologa a psychoterapeuta, osobních asistentů a zdravotních sester.
Naši činnost podporuje mnoho jednotlivců i firem. Díky jejich solidaritě tu můžeme být a pomáhat už od roku 1994. Děkujeme!


Klienti o Parapleti

„Já jsem tu poprvé a musím říct, že mám takovou složitější situaci doma a tady asi po čtyřech dnech se mi chtělo neskutečně žít. A odjíždím s tím, že to zvládnu, i kdybych měla být sama. Takže velký dík. Kdybych jela rovnou sem, tak bych se asi nedostala do situace, v jaké doma jsem.“
Alice

„Já jsem se sem vrátila po spoustě let. Vnímám ohromné změny. Nadchla mě mezioborová komunikace. Case manager, který drží a vytahuje témata. Super bylo, jak tu bylo hodně ženských. Líbí se mi, že se tu otevírá téma sexu. Taky se mi tady líbí ten respekt, který tady člověk dostává. Přijede sem handicapovaný a odjíždí člověk s otevřenou budoucností a velkými možnostmi.“
Lenka

„Já jsem nadšený ze všeho, protože pro mě to bylo poprvé, co jsem se dostal do kolektivu vozíčkářů. Poprvé jsem se bez pomoci osprchoval, poprvé se mnou někdo probral ty zdravotní problémy a poslal mě na zdravotní péči.“
Filip

„Na Centrum Paraple koukám jako na centrum inspirace s individuálním přístupem k potřebám klientů. Paraple mi ukázalo, jak můžou lidé s poškozením míchy fungovat v normálním (běžném) životě.“ 
Marcel

„Paraple je pro mě možnost jít dál. Cesta, jak překonat problém.“ 
Verča

„Díky Parapleti jsem dnes tam kde jsem. Žiji život naplno, mám rodinu, pracuji, sportuji. Parapleti jsem vděčná za hodně.” 
Zuzana

„V Centru Paraple mi pomohli nejen nastavit nové životní cíle, ale také jich dosáhnout. Díky Parapleti jsem si uvědomil, že i jako handicapovaný mám svět možností otevřený.” 
Standa

Služby Centra Paraple