CENTRUM PARAPLE...

... je obecně prospěšná společnost, založená v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků (dnes Česká asociace paraplegiků).

Poslání

Pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. Klienty podporovat v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života.

Hlavní služba, pobytová sociální rehabilitace, je komplexně propracovaný systém péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu, jehož členové užívají při práci s klienty metody dle svého profesionálního uvážení a odbornosti. Je poskytována v třítýdenních cyklech s tím, že kapacita jednoho cyklu je 20 osob.

Komu pomáháme a jak hospodaříme?

Při spolupráci s klienty vycházíme z jejich individuálních potřeb, s důrazem na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Každý rok naše služby využije více než 1400 klientů.

Aktuální rozpočet Centra Paraple je 42 mil. Kč, přičemž přibližně 50 % nákladů dofinancováváme z příspěvků a darů.

Jak financujeme naše služby

Klienti na pobytech potřebují 24hodinovou asistenční a zdravotnickou péči. Každý den ji u nás využívá cca 20 klientů. Tato péče je velice nákladná, úhrady od zdravotních pojišťoven, státní dotace a platby od samotných klientů ji nepokryjí. 

Veškeré získané finanční prostředky pomáhají přímo klientům v Centru Paraple. V souladu se strategickým plánem připravujeme podrobný finanční plán, který se nám daří naplňovat díky dárcům a partnerům. Každý rok zpracováváme audit hospodaření. 

Paraple řídím od roku 2016

Pokud vás zajímá cokoliv o naší práci nebo máte jakoukoliv zpětnou vazbu, budu rád, když mi napíšete nebo zavoláte.

Zavolat

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat

Partneři

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři