Edukační akce

Zajímáme o rozvoj oboru naší činnosti a společnosti jako takové.

Podporujeme diskusi. Do této kategorie patří veřejné diskuse s odborníkem, diskusní fóra s více hosty se zaměřením na zdravotní, sociální i celospolečenská témata jako například podpora a rozvoj demokracie. Nejvýznamnější akcí této kategorie je Den poranění míchy, tzv. SCI DAY, který se vztahuje k termínu 5. září. K tomuto dni pořádáme konferenci se zastoupením řady subjektů, které se problematikou poškození míchy a souvisejícími tématy, ať už z hlediska zdravotní, sociální či právní, zabývají.

Kontakt

Oddělení PR a fundraisingu
telefon: 274 001 321
e-mail: fundraising@paraple.cz

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat