Zajímáme o rozvoj oboru naší činnosti a společnosti jako takové.

Podporujeme diskusi. Do této kategorie patří veřejné diskuse s odborníkem, diskusní fóra s více hosty se zaměřením na zdravotní, sociální i celospolečenská témata jako například podpora a rozvoj demokracie. Nejvýznamnější akcí této kategorie je Den poranění míchy, tzv. SCI DAY, který se vztahuje k termínu 5. září. K tomuto dni pořádáme konferenci se zastoupením řady subjektů, které se problematikou poškození míchy a souvisejícími tématy, ať už z hlediska zdravotní, sociální či právní, zabývají.

Sci Day - Den poranění míchy 2022 Edukační akce

Sci Day - Den poranění míchy 2022

Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS - International Spinal Cord Society) ustanovila 5. z...
XII. odborná konference a setkání spinálních jednotek Edukační akce

XII. odborná konference a setkání spinálních jednotek

Dvanácté odborné setkání specialistů spinálního řetězce proběhlo po delší pauze vynucené koronavi...
Sci Day - Den poranění míchy 2021 Edukační akce

Sci Day - Den poranění míchy 2021

Mezinárodní den poranění míchy byl v roce 2016 ustanoven na 5. září. Letošní dvoudenní zářijová k...
Sci Day - Den poranění míchy 2020 Edukační akce

Sci Day - Den poranění míchy 2020

Nebyli jste na konferenci, nebo si chcete některá témata a zážitky připomenout? Pak se podívejte ...
Sci Day – Den poranění míchy 2019 Edukační akce

Sci Day – Den poranění míchy 2019

5. 9. 2019 proběhl v Centru Paraple "Den poranění míchy." Desítky návštěvníků přilákal zajímavý p...
Festival demokracie Edukační akce

Festival demokracie

Filmový večer v Centru Paraple na téma "Handicap a svoboda" se konal u příležitosti Festivalu dem...
Sci Day – Den poranění míchy Edukační akce

Sci Day – Den poranění míchy

Za Českou asociaci paraplegiků - CZEPA se dozvíte více o našem připravovaném projektu peer mentor...
Otevřená diskuse: Demokracie Edukační akce

Otevřená diskuse: Demokracie

Občanská společnost je velmi důležitá pro fungování demokratického státu. Svoboda vůle umožňuje o...
Setkání s odborníkem - Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. Edukační akce

Setkání s odborníkem - Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Ivana Štětkářová je česká lékařka specializující se v oboru neurologie a univerzitní profesorka. ...
Sci Day – Den poranění míchy Edukační akce

Sci Day – Den poranění míchy

V úterý 5. září 2017 proběhl mezinárodní den poškození míchy (SCI Day), do kterého se aktivním pr...
Setkání s odborníkem - organizace spinálního programu Edukační akce

Setkání s odborníkem - organizace spinálního programu

5.září proběhl historicky druhý Mezinárodní den poškození míchy, kterého se účastnily organizace ...
Setkání s odborníkem - doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. Edukační akce

Setkání s odborníkem - doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. V Centru Paraple jsme se rozhodli pravidelně pořádat odpolední odborn...