Financování a provoz Centra Paraple částečně čerpá podporu i z veřejných zdrojů. Kromě zdravotního pojištění jde o dotace a granty ústředních orgánů státní správy a samosprávy.