Jsme přesvědčeni, že člověk s poškozením míchy může za využití vhodných kompenzačních mechanismů žít svůj život dál svobodně a naplněně, i když v nové situaci, v novém těle, s novými schopnostmi.

Služby poskytujeme klientům z celé České republiky v našem pražském centru. Během prvních měsíců od změny stavu, i kdykoliv v průběhu života. Lidem po poškození míchy pomáháme zvládat těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama. Komplex služeb je v Centru Paraple propracovaný systém koordinované péče, pomoci, podpory a terapeutického působení multidisciplinárního týmu. Zkušení pracovníci se na každého člověka dívají jako na jedinečnou bytost s jejím vlastním příběhem, myšlenkami, chováním a životním stylem. Při partnerské spolupráci vycházíme z klientových individuálních potřeb. Klademe důraz na lidskou důstojnost, aktivní přístup a osobní zodpovědnost. Klienty podporujeme v udržení vztahů s rodinou a dalšími blízkými lidmi a v začleňování do místní komunity. Kromě odborného know-how pracujeme především s  důvěrou v sílu, schopnost a odpovědnost našich klientů.

Klienti o Parapleti

„Paraple je pro mě taková oáza, která mi vždycky dodá sílu …“
Radek, 55 let

„Centrum Paraple a lidi v něm pro mě znamenají moc, protože mě postavili zpátky do života. Psychicky i fyzicky mě dost posílili a vím, že kdybych potřebovala, jsou tu pro mě zas.“
Dominika, 42 let


„Paraple je pro mě možnost jít dál. Cesta jak překonat problém.“
Verča, 24 let

„Paraple mi na začátku hodně pomohlo. Myslím, že bych jinak nebyl tak daleko jako jsem teď.“
Láďa, 67 let


„Když jsem se vytřískal, a připustil si, že pravděpodobně už nikdy nebudu chodit, myslel jsem, že je to konečná. Že už nemám žádnou cenu, nikdy neuspokojím svojí holku, nebudu mít děti, už nikdy nebudu moct dělat to, co jsem měl rád. V Parapleti dokázali …, … vlastně nevím, jak to udělali, ale pomalu jsem prostě přestal házet flintu do žita a život mě zas začal bavit.“
Tomáš, 21 let