Poranění míchy je velmi závažný zásah do organismu, na který medicína dosud neumí, ani díky nejmodernějším výzkumům, reagovat. Léčba následků poranění míchy musí být propojena spoluprací profesí lékařských i nelékařských tak, aby se pro každého našla co nejvhodnější kompenzace. Skutečně není v oblasti léčby a kompenzace poranění míchy nic nového?

Vstát a chodit Výzkum

Vstát a chodit

Jiří Kříž, předseda České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP a primář spinální jednotky FN Mo...
Zapojení Centra Paraple do studie Škála svalové dráždivosti Výzkum

Zapojení Centra Paraple do studie Škála svalové dráždivosti

Jak již bylo uvedeno v článku primáře Jiřího Kříže (Spasticita po poranění míchy), Škála svalové ...
Zdraví či nemocní? Výsledky dotazníkového šetření mezi klienty Centra Paraple Výzkum

Zdraví či nemocní? Výsledky dotazníkového šetření mezi klienty Centra Paraple

Míšní poškození přináší řadu specifických tělesných změn, které výrazně ovlivňují celkové zdraví....
Nic nového pod sluncem Výzkum

Nic nového pod sluncem

Poranění míchy je velmi závažný zásah do organismu, na který medicína dosud neumí, ani díky nejmo...