Uvítáme finanční i věcné dary, ale také vaše znalosti a dovednosti. Společně najdeme způsob spolupráce, který nám bude oboustranně vyhovovat.

Peněžní dar můžete poslat rychle prostřednictvím on-line platební brány nebo tradičním způsobem poukázat na konto veřejné sbírky Centra Paraple 932932932/0300.

Dar je možné také věnovat a předat v rámci významné akce Centra Paraple nebo na vaší vlastní akci či projektu.

Existuje několik způsobů, jak nás firmy podporují:

 • klasický darují z rozpočtu firmy nebo firemní nadace
 • darují společně se zaměstnanci (zpravidla sbírka peněz mezi zaměstnanci nebo naopak uspořádání akce firemního dobrovolnictví v Centru Paraple)
 • zapojí do firemní filantropie své obchodní partnery, dodavatele nebo zákazníky
 • začlení do své firemní komunikace informace o Centru Paraple, velmi nám pomáhá když firma sdílí a šíří informace o své filantropii vůči nám
 • darují svůj produkt nebo nabídnou materiální podporu (nefinanční zpravidla věcné dary)
  • zejména zdravotnický materiál, drogistické výrobky, nábytek a elektrické spotřebiče, sportovní pomůcky, kancelářský materiál, potraviny
  • nebo poskytnutím služeb – např. údržba a opravy budovy a zařízení, úklid a další služby
  • nebo zajištěním mediálního prostoru ve veřejných i firemních médiích

Darovací smlouvu nebo potvrzení o daru připravujeme každému dárci na míru, podle jeho možností a potřeb (zejména v oblastech účetních a daňové).