Centrum Paraple obdrželo za svých téměř třicet let činnosti několik darů z pozůstalosti. Nelze ani říci, že by to byli lidé, kteří odkázali naší organizaci část svého majetku jako vděk za přímé služby pro sebe, nebo své blízké. Zpravidla se jednalo o dar pro několik charitativních organizací a my byli jednou z nich (většinou s obmyšlenými jako Paměť národa, Pražská ZOO, Nadace Charty 77 apod.).

Ve světě je způsob podpory neziskových organizací prostřednictvím odkazu ze závěti běžný, a nemusí se týkat ani lidí, kteří žádné dědice nemají. Darovat ze závěti je spojené s hodnotami, které tito lidé uznávají během svého života a rádi by je předaly dál. V České republice nejsme úplně na počátku, ale stále je to téma velmi intimní, citlivé a možná trochu tabuizované.

V loňském roce jsem také sepsal závěť. Není to z důvodu, že bych se chystal odejít, ale z důvodů, že tím chci pozůstalým zjednodušit celé řízení. V rámci své závěti odkazuji polovinu veškerého majetku na bankovních účtech na dobročinnost. Z této poloviny polovinu Centru Paraple, kterému vděčím za hodně, a tím myslím zejména během let, kdy dělám ředitele. Druhou polovinu určí můj syn Vendelín.

Doplňuje vlastní zkušenost ředitel Centra Paraple David Lukeš

 

Dary ze závěti

Závěť většinou není téma, o kterém by se člověku přemýšlelo snadno, ale přesto má smysl se touto otázkou zabývat, protože závěť pomáhá. Sepsáním závěti totiž pomůžete právě sobě. Zkušenosti ukazují, že vyrovnání se smrtí a vyřešení majetkových poměrů formou odkazu přináší lidem úlevu. Další výhodou je, že v rámci rodiny budete mít vyřešené majetkové poměry, a tím předejdete případným sporům, které často dědické řízení provází. Takto bude všem jasné, co odkazujete. Prostřednictvím závěti můžete pomoci i dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Věnováním peněz, nemovitosti či cenných papírů lze podpořit jakoukoliv neziskovou organizaci.

Dary ze závěti jsou v zahraničí poměrně běžný jev. Malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí, a nejen ti bohatí. Na 13. září připadá Mezinárodní den závěti, který připomíná možnost věnování peněz. Při příležitosti tohoto mezinárodního dne vyhlašuje Koalice za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via Měsíc dobročinné závěti, který trvá od 13. září do 12. října. Dárcům a dárkyním, kteří v tomto období budou ve své poslední vůli pamatovat na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti, částku ve výši 1 800 Kč bez DPH.

Odkaz ze závěti

Jsme rádi, že existuje aktivita Koalice za snadné dárcovství, která se snaží téma odkazů ze závětí představit veřejnosti srozumitelně a prakticky.

Podle webu zavetpomaha.cz "58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou."

Majetek lidí bez příbuzných, kteří nesepíšou poslední vůli, propadá po jejich úmrtí státu. Stejně tak přecházejí na stát i pozůstalosti, které odmítnou dědicové. Kupříkladu jen v loňském roce řešil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 1498 takzvaných odúmrtí a převzal jmění za víc než 270 milionu korun.

V roce 2021 jsme navázali spolupráci s portálem goodbye.cz, na kterém si lidé mohou sepsat závěť on-line. Při vyplňování závěti dostane klient možnost odkázat část svého majetku neziskové organizaci či charitě. Věříme, že tato služba bude v budoucnosti zdrojem značných příjmů, které neziskovým organizacím a charitám výrazně pomohou.

Můžeme nabídnout poradenství i pomoc, pokud se rozhodnete přidat k lidem, kteří pomáhají za života a chtějí pomáhat i po něm.

Smrt je součástí života, je tady, je jasné, že jednou přijde, ale ani ona nemůže způsobit konec pomoci bližnímu svému.