Na jednom místě, stručně a přehledně. Přednášky a postery, kterými se Centrum Paraple prezentuje ve veřejném prostoru.