Člověk je od pradávna součástí společenství. Tak pokud máte chuť, neváhejte a zapojte se!

Co lze zajisti v místě vašeho bydliště? Jak vám může okolí pomoci? Jak se zapojit do pracovního procesu? Jak být užitečný? A mnoho dalšího.

Do divadla bez bariér SPOLEČNOST

Do divadla bez bariér

Městská divadla pražská zlepšují přístup na své scény osobám se zdravotním hendikepem. Pro vozíčk...
Žádost o průkaz OZP SPOLEČNOST

Žádost o průkaz OZP

Poslední dobou často odpovídáme na otázky týkající se průkazů pro osoby se zdravotním postižením ...
Peermentoring v online prostředí - SCI Day 2021 SPOLEČNOST

Peermentoring v online prostředí - SCI Day 2021

Peermentoring v online prostředí: Marek Jonczy (CZEPA – Česká asociace paraplegiků). Poslechněte ...
Co potřebujete vědět pro komunikaci s ČSSZ SPOLEČNOST

Co potřebujete vědět pro komunikaci s ČSSZ

Potřebujete si v době koronaviru vyřídit ošetřovné nebo poslat někoho, aby vám vyzvedl důchod? Př...
Homeoffice - režim a ergonomie místa UŽITEČNÉ TIPY

Homeoffice - režim a ergonomie místa

Co pomáhá, abychom zůstali stejně efektivní jako v práci a nepodléhali lenosti a různým druhům ro...
Život je cesta MOBILITA

Život je cesta

Zdroj: Magazín Paraple, březen 2020Text: Lucie Bihellerová, manažer cest a průvodce Enthusiastica...
Není peer jako peer SPOLEČNOST

Není peer jako peer

Být peer mentorem je velmi zodpovědná práce. Ne každý, kdo se úspěšně popral se svým handicapem, ...
Rod_na, famílie nebo i příbuzenstvo = RODINA SPOLEČNOST

Rod_na, famílie nebo i příbuzenstvo = RODINA

Vím, jak napsat rodina, i co pro mě znamená. Nemyslím to v osobní rovině, i když k tomu se určitě...
Nic nového pod sluncem Výzkum

Nic nového pod sluncem

Poranění míchy je velmi závažný zásah do organismu, na který medicína dosud neumí, ani díky nejmo...
Fyzioterapie v domácím prostředí? Ano, jde to SPOLEČNOST

Fyzioterapie v domácím prostředí? Ano, jde to

Zajištění fyzioterapie v domácím prostředí může být vhodnou možností, jak pokračovat ve zlepšován...
Jak si zajistit pomoc na doma SPOLEČNOST

Jak si zajistit pomoc na doma

Potřebujete-li ke svému životu asistenci jiných osob, případně nějaké pravidelné zdravotnické úko...
Práci se naučíš jen prací SPOLEČNOST

Práci se naučíš jen prací

Vstoupit do pracovního procesu je těžké. A ještě těžší je se do něj po prožitém traumatu a násled...
Závislost místo odpoutání aneb na vozík v době dospívání SPOLEČNOST

Závislost místo odpoutání aneb na vozík v době dospívání

Ráda bych volně navázala na předchozí článek. Týkal se všeho kolem práce a práce se zase týká dos...
Pro mámy a táty na vozíku SPOLEČNOST

Pro mámy a táty na vozíku

Program Máma, táta na vozíku vznikl již před třinácti lety. Původně jen pro maminky. Cílem bylo o...
Komunita - Nový projekt v Centru Paraple SPOLEČNOST

Komunita - Nový projekt v Centru Paraple

V Centru Paraple pracuji jako psycholog. Klienti mi při rozhovorech často říkají, že je trápí, že...
Zodpovědná osobní péče SPOLEČNOST

Zodpovědná osobní péče

Od narození trvá dlouho, než se člověk o sebe začne starat sám. Bolístky nám pomáhají řešit rodič...
Když ji potřebuješ, není co řešit SPOLEČNOST

Když ji potřebuješ, není co řešit

Téma osobní asistence je velmi aktuální nejen u lidí s poškozením míchy. Osobních asistentů je ne...