DAŇOVÁ UZNATELNOST DARŮ

Podmínky pro fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (na základě tzv. dárcovské novely č. 39/2021 Sb. vydané v souvislosti s epidemii nemoci covid-19). Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů převyšující za rok částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (na základě tzv. dárcovské novely č. 39/2021 Sb. vydané v souvislosti s epidemii nemoci covid-19).
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.