Zde najdete informace o konferencích a přednáškách, které Centrum Paraple pořádá nebo se jich účastní, formou odkazů, posterů a videí.