Nacházíte se v části našeho webu, která má za cíl postupně a na jednom místě vytvořit rozsáhlou knihovnu s informacemi týkajícími se spinální problematiky a s ní souvisejících témat. Budeme velmi rádi, pokud nám s jejím vytváření pomůžete a doporučíte jakékoliv zajímavé texty nebo obsah, který sem podle vás patří.

Míšní léze

Poranění míchy přichází většinou náhle a je to obrovský zásah do života. Bez ohledu na to kolik vám je let nebo co děláte. Spolu s tím přichází spoustu otázek. Vybrali jsme ty, které nejčastěji zaznívaly od lidí, kteří si podobnou zkušeností prošli. Pro formulování odpovědí jsme čerpali z profesních a osobních zkušeností a snažili jsme jim dát srozumitelnou podobu. Najdete zde i slovníček pojmů a výrazů v oblasti terapie osob po míšním poškození používaných mezi odborníky a klienty.

Tělo

V této kapitole najdete mnoho užitečných rad systematicky rozdělených podle tématu, od prevence dekubitů až po sportovní doporučení, vycházejících ze zkušenosti našich terapeutů, externích odborníků i samotných klientů.

Duše

V této části webu naleznete tipy, jak zvládnout těžké životní situace a kde případně hledat pomoc. A zejména ujištění, že ať už máte jakékoliv pocity, nejste sami.

Společnost

Co lze zajisti v místě vašeho bydliště? Jak vám může okolí pomoci? Jak se zapojit do pracovního procesu? Jak být užitečný? A mnoho dalšího.

Mobilita

V této části vám postupně představíme kompenzační pomůcky, jejich úpravce, kontakty na nadace a nadační fondy, které vám pomohou s jejich financováním, zkušenosti lidí na vozíku (nejen) s cestováním a mnoho dalšího.

Věda a výzkum

Léčba následků poranění míchy musí být propojena spoluprací profesí lékařských i nelékařských tak, aby se pro každého našla co nejvhodnější kompenzace. Skutečně není v oblasti léčby a kompenzace poranění míchy nic nového?

Užitečné tipy

Odkazy na další organizace, zahraniční inspirace, odborná okénka…

Odborné akce

Zde najdete informace o konferencích a přednáškách, které Centrum Paraple pořádá nebo se jich účastní, formou odkazů, posterů a videí.

Publikace

Kromě péče o klienty a rozšiřování odborných znalostí se Centrum Paraple také podílí na publikaci osvětových brožur a materiálů.