Historie Centra Paraple

Co předcházelo

  • Únor 1990 – Založení občanského sdružení Svaz paraplegiků, svépomocné organizace lidí ochrnutých po poškození míchy a jejich přátel. Cíl - pomáhat jednotlivým lidem s poškozením míchy a současně zlepšit zdravotní a sociální péči o tuto skupinu lidí.
  • Březen 1993 – Valná hromada Svazu paraplegiků. Zúčastnila se jí paní Olga Havlová. Na žádost Svazu paraplegiků na ní před přítomnými novináři podpořila program vybudovat Centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením míchy.
  • Červen 1993 - Centrum informací a pomoci Svazu paraplegiků začalo poskytovat poradenské služby lidem s poškozením míchy v místnostech bývalé školky v Boloňské ulici v Praze 10. Během podzimu bylo majitelem budovy rozhodnuto, že původně plánované rozšíření činnosti zde nebude možné, a že ani pronájem nebude dlouhodobý.
  • 17. prosince 1993 - krizová schůzka přátel a podporovatelů centra a zástupců Svazu paraplegiků. Cíl – najít vhodné prostory a vybudovat centrum pro poskytování pomoci lidem s poškozením míchy. Své přátele Olgu Havlovou, Zdeňka Svěráka a další přivedl jeden ze zakladatelů Svazu paraplegiků, Jan Kašpar. Zdeněk Svěrák nabídl pomoc a navrhl centrum pojmenovat Centrum Paraple.
  • 17. května 1994 Zdeněk Svěrák s Českou televizí uvedli na podporu Centra Paraple první Dobročinnou akademii. Pořad byl v letech 1994 – 2014 vysílán každoročně.

Otevření Centra Paraple

Centrum Paraple bylo otevřeno 31. 10. 1994. V období 1994 – 2000 poskytovalo poradenské služby lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám. Poskytovalo ambulantní sociální rehabilitaci, umožňovalo stáže a praxe studentům fyzioterapie, ergoterapie a sociální práce. Pořádalo v pronajatých zařízeních mimo Prahu týdenní instruktážní sociálně rehabilitační pobyty pro nové klienty s poškozením míchy. Začalo pořádat také instruktážní sportovní pobyty. Společně se Svazem paraplegiků a s podporou Ministerstva zdravotnictví a Vojtova centra v Římě pořádalo mezinárodní konference na téma léčení a rehabilitace lidí po poškození míchy.
Od r. 1994 byla ředitelkou Centra Paraple Alena Kábrtová (do r. 2013), fyzioterapii a ergoterapii vedla paní Zdeňka Faltýnková (do r. 2012), technický provoz vedl Bohumil Kábrt (do r. 2013).
V letech 1998 – 2000 probíhala bez přerušení provozu rekonstrukce budovy Centra Paraple.
13. února 2001 byla slavnostně otevřena. Během následujících několika měsíců byla uváděna do plného provozu. Kromě ambulantních služeb začali klienti Centra Paraple využívat nejprve týdenní, později zejména 2 – 3 týdenní sociálně rehabilitační pobyty v budově centra. Činnost se dále rozšiřovala o počítačové kurzy, program Máma, táta na vozíku a kurz Zdravý životní styl.
Centrum Paraple společně se Svazem paraplegiků a se zdravotnickými pracovišti léčícími pacienty po poškození míchy, usilovalo o zvýšení kvality zdravotní péče v této oblasti, o přijetí závazných pravidel – Spinálního programu ČR.
6. března 2002 se v Centru Paraple uskutečnilo jednání za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, zástupců zdravotnických zařízení, zástupců Svazu paraplegiků a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany na téma přijetí spinálního programu a otevření spinálních jednotek, specializovaných na léčení pacientů s poškozením míchy. V červnu 2002 Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zřízení dalších 3 spinálních jednotek k již existující SJ v Brně.
V roce 2009 se uskutečnila přístavba budovy Centra Paraple – přistavěno bylo křídlo budovy s další ubytovací kapacitou, velkou tělocvičnou, sklady, dílnou, počítačovou učebnou a dalšími prostorami.
Duben 2010 – slavnostní otevření přístavby
Srpen 2010 – Zdeněk Svěrák a Svaz paraplegiků založili obecně prospěšnou společnost Centrum Paraple se samostatnou právní subjektivitou.
V březnu 2016 se ředitelem Centra Paraple stal David Lukeš (od r. 2010 člen jeho správní rady).

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat