Aukce obrazů pro Centrum Paraple

Aukce obrazů pro Centrum Paraple
5. října 2020 — 29. listopadu 2020 Národní třída nebo on-line

Galerie KODL pořádá v neděli 29. listopadu od 12 hodin tradiční aukci, na které budou dražena i díla, jejichž výtěžek bude věnován Centru Paraple. Letos poprvé se aukce uskuteční i online formou. Všechna dražená díla si zájemci mohou prohlédnout během předaukční výstavy od 5. října až do 28. listopadu v prostorách galerie na Národní třídě nebo formou virtuální prohlídky ZDE. Patrony aukce jsou Zdeněk Svěrák a Jiří Kačer. 

Letošní mimořádná situace otevřela dveře k několika změnám. Mezi nejzásadnější novinky patří možnost zúčastnit se dražby online. Galerie KODL připravila pro tyto účely nový aukční portál artsbay.cz. Dále je možné se do aukce zapojit i přes webové stánky invaluable.com a livebid.cz.

Již se stalo tradicí, že současní umělci darují do dobročinných aukcí Galerie KODL špičková díla. Patří jim za to respekt a poděkování. Letos ovšem patří mimořádné poděkování i štědrým dárcům z řad klientů galerie, kteří se rozhodli touto formou Centrum Paraple v těchto nelehkých časech také podpořit. Zájemci o charitativní aukci se mohou těšit na vynikající umělecká díla od Ivany Štenclové, Patrika Hábla, Jana Kalába, Rudolfa Burdy, Magdaleny Jetelové, Pasty Onera, Jaroslava Róny a na trojici obrazů od Karla Gotta.

Výtěžek
z prodeje deseti uměleckých děl v rámci 84. aukčního dne Galerie KODL bude již podeváté předán na konto Centra Paraple. Jedná se o poradenské a rehabilitační zařízení, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Aukce či prodej a nákup uměleckých děl nejsou tím jediným, čemu se galerie věnuje. Podporuje totiž také mnohé charitativní projekty a neziskové organizace. Dlouhodobou spolupráci s Centrem Paraple v galerii vnímají jako možnost pomáhat lidem na vozíku. PhDr. Martin Kodl připomíná, jak vlastně vznikla myšlenka Aukce pro Paraple: „Na počátku našich dobročinných aukcí byl příjemný večer přímo v Centru Paraple. Tehdy se zrodila myšlenka nestát jen opodál a pokusit se aspoň trochu pomoci tam, kde je to skutečně třeba. Finanční dar mi však připadal všední a poněkud bez nápadu. Protože je můj život spojen s obrazy, hledal jsem jako vždy cestu tímto směrem. Nejlepší nápady většinou přicházejí ve společnosti dobrých kamarádů. František Vyskočil dodal impuls a Jan Kačer vymyslel současnou podobu. A tak jsme všichni spojili síly a odměnou nám nebyl jen povzbudivý úspěch, ale i úsměv na tváři těch, kteří to potřebují.“

Autoři a jejich díla

Ivana Štenclová: Little Goth
komb. tech. (laser cut, akryl) na překližce, 2020, sign. na rubu, 80 × 60 cm
Ivana Štenclová_Little GothCharakteristická ukázka aktuální velmi svébytné umělecké polohy oceňované umělkyně, absolventky pražské Akademie a sběrateli vyhledávané výtvarnice Ivany Štenclové. Autorčina tvorba je viditelně ovlivněna původně kresebným školením, které se soustavně, někdy cíleně, ale mnohdy svévolně propisuje do její tvorby. Jednotlivé celky staví na sofistikovaně propracovaných myšlenkových, ale i materiálových vrstvách, jejichž syntézou dospívá k jedinečnému vizuálnímu zážitku. Obraz Little Goth, svou estetikou připomínající gotické rozety, reflektuje spoluexistenci světla a temnoty, životní cykly, možné scénáře, které se vepisují do tváře malého chlapce. Práce pochází přímo z autorčina ateliéru. 
Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude v celkové výši a bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch Centra Paraple. 
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Odhadní cena: 60 000 – 100 000 Kč


Patrik Hábl: Asijské hory

olej na papíře, 2013, sign. na rubu, 100 × 70 cm, rám
Patrik Hábl_Asijské horySugestivní obraz jedné z výrazných osobností současné tuzemské malby vznikl na základě přímé inspirace z autorových cest po Asii. Zvláště pak z okouzlení tamními horskými oblastmi. Autor zachycuje horu mnohovrstevnatou a imaginativní. Představuje pro něj místo nejenom fyzického setkání s přírodními živly, ale vyvolává v něm touhu po dosažení jejího vrcholu, při kterém cesta je často důležitější než cíl samotný. Ve své tvorbě vychází z tradiční teorie, jejímž hlavním principem je prolnutí malby a životní energie čchi – ta obrazem doslova prochází a dodává mu pohyb a život.
Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude v celkové výši a bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Odhadní cena: 50 000 – 70 000 Kč


Jan Kaláb: Baby Infinity 0320
akryl na plátně, 2020, sign. na rubu, 90 × 60 cm
Jan Kaláb_Baby InfinityDíla Jana Kalába získala svou popularitu nejprve na zahraniční scéně, dnes je však autorem, jehož práce můžeme nalézt i ve významných tuzemských sbírkách, a jeho obliba nadále roste. Výtvarné kořeny tohoto předního českého umělce můžeme hledat v prostředí graffiti a street artu, které zformovalo Kalábův výtvarný projev a dodnes je v jeho tvorbě a přístupu patrné. Uliční fasády a experimentální tvorbu zahrnující například 3D graffiti, jehož se stal průkopníkem v mezinárodním kontextu, vyměnil za malířská plátna různorodých tvarů a jejich prostřednictvím dokazuje, že mimořádné působivosti lze dosáhnout i pomocí naprostého významového vyprázdnění jen skrze tvary, prostorové iluze či barvy. Nesmírně poutavá geometrická abstrakce, jež je určitým autorovým námětovým návratem, je podpořena pastelovou barevností a nabízí i přes přirozenou plošnost plátna zdánlivou iluzi třetího prostoru pohrávajícího si s divákovým vnímáním.
Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude v celkové výši a bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch Centra Paraple. 
Vyvolávací cena: 90 000 Kč 
Odhadní cena: 150 000 – 200 000 Kč


Rudolf Burda: SUN SHIP 

objekt (ručně foukané uranové sklo, plátkové zlato), 2020, sign. zespodu, 14 × 67 × 11 cm
Rudolf Burda_SUN SHIPŘemeslně dokonalý a výtvarně velmi přitažlivý objekt reprezentuje volnou tvorbu sklářského výtvarníka Rudolfa Burdy. Abstraktní objekt SUN SHIP je vytvořený náročnou technikou ručně foukaného unikátního uranového skla, které je posléze broušeno, řezáno a leštěno. Tvar díla je zušlechtěn pískováním, jež dodává povrchu výsledný elegantně působící matný povrch. Interiér práce je pak ručně zlacen čtyřmi vrstvami 24karátového zlata. Právě kombinace uranového skla s jeho výraznou barevností a plátkového zlata vyzařují silnou pozitivní energii a nadpozemskou čistotu. Konkávní abstraktní geometrický objekt SUN SHIP symbolizuje vesmírnou sluneční loď, pozitivního posla, který putuje vesmírem mimo čas a prostor a stává se tak jakýmsi osobním nositelem štěstí. Dílo pochází přímo z umělcova ateliéru a je opatřeno certifikátem autenticity. 
50 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 800 000 Kč


Pasta Oner: Reader

komb. tech. (olej, akryl) na plátně, 2020, sign. na rubu, 100 × 100 cm
Pasta Oner_ReaderReprezentativní dílo Pasty Onera s názvem Reader je kvalitní ukázkou současné polohy jednoho z nejvýraznějších solitérů současné české umělecké scény. Coby tvůrčí osobnost se autor v posledních letech pohybuje na pomezí pop-artu a cartoon estetiky, již jako klasický žánr překračuje směrem k novému sebevyjádření. Ve scéně budované pomocí několika rozličných na sebe nanášených vrstev propojuje východiska koláže s principem postprodukce a vytváří tak nové, mnohdy překvapivé významové souvislosti.  Plátno zobrazuje mladou dívku dospívající v ženu, která napjatě hltá stránky knihy, detektivky či snad milostného románu. Vše se odehrává pod ochranou plyšového medvídka z dětství, jenž již dávno ztratil své původní poslání a rezignovaně sedí v pozadí. Rozzuřený tygr reprezentuje to, co dívka již dávno tuší: že ne všechny příběhy mají šťastný konec, ale vždy existuje další kniha. Dílo bylo vybráno samotným Pastou Onerem jako nejváženější zástupce jeho aktuální tvorby, který jej bude na naší aukci nejlépe reprezentovat. 
50 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Odhadní cena:140 000 – 180 000 Kč


Magdalena Jetelová: Okno – hadry

dřevěný reliéf s nanesenou fotoemulzí, 1978, nesign., 115 × 86 × 9 cm
Magdalena Jetelová_Okno  hadryUnikátní dřevěný reliéf je sběratelsky velice vzácnou ukázkou rané tvorby světově uznávané české umělkyně Magdaleny Jetelové. Její práce měly od počátku blízko ke krajině a landartu, jenž se pro ni zejména po emigraci do Německa v roce 1985 stal signifikantním.  Patrné je to i v raných dřevěných objektech oken, která vznikala na konci 70.  let a kterých vytvořila pouze pět variant. Tyto práce jsou v kontextu tehdejšího umění skutečně mimořádné, přesná geometrická forma a duchovní význam naděje a touhy po svobodě vytvořily z motivu okna dobově specifický fenomén. Předkládaný reliéf Okno – hadry je ohromujícím raným dokladem originality a kreativity Jetelové, jež v něm nechala prolnout dvě roviny pohledu, dva světy – vnější a vnitřní. Kvalitu práce podtrhuje mimo jiné i výjimečná spolupráce s vynikajícím fotografem Janem Reichem, jehož fotografie starých Holešovic je na dřevěný objekt prosvícena.  Reich patřil mezi nejpozoruhodnější české fotografy své doby a dřevěný reliéf tak nabývá dalšího, sběratelsky velice atraktivního rozměru. Mezioborová spolupráce, ke které v tomto díle dochází, je ojedinělá nejen v našem prostředí a prozrazuje Jetelové zájem o město, krajinu a fotografii. Díky plasticky modelované zácloně patří toto dílo k nejepičtějším z cyklu a pro umělecký trh představuje v rámci autorčiny rané tvorby velmi exkluzívní nabídku. 
30 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 700 000 Kč


Jaroslav Róna: Červený trůn

olej na plátně, 2018, sign. PD, 100 × 80 cm, rám
Jaroslav Róna_Červený trůnSebejistě uchopené plátno představuje malířskou tvorbu výrazné osobnosti současné české scény, Jaroslava Róny. Tento vyhledávaný umělec proslul také jako skvělý sochař, který mimo jiné vedl v letech 2005–2012 ateliér sochařství na pražské Akademii. Prvotním impulzem pro vytvoření tohoto poutavého plátna byla výstava Chichuly–Libenský–Brychtová (DOX, 1. 6. – 24.  9. 2018), již Róna realizoval se svojí manželkou. Autor se tak dostal do blízkého kontaktu s tvorbou svého učitele Stanislava Libenského, v níž jej zaujalo hlavně téma trůnu, na které se rozhodl reagovat svým originálním způsobem. Výsledkem byla bronzová plastika Strom a plátno Červený trůn. V podmanivém, mytologicky vyznívajícím oleji vytvořil svůj vlastní svět sestávající z purpurového trůnu, jenž je spíše architekturou odkazující k prastaré kultuře Mezopotámie.  Dílo je unikátní také tím, že je z většiny vytvořeno špachtlí, díky tomu se Rónovi podařilo dosáhnout důvěryhodné, až haptické iluze rozvrásněné kamenné struktury. Tato velmi kvalitní práce pochází přímo z autorova ateliéru.
40 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple. 
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč


Karel Gott: Čas něžností

olej na plátně, 1973, sign. PN, 70 × 35 cm, rám
Karel Gott_Čas něžnostíJedna z raných prací Karla Gotta nám představuje jednu ze zpěvákových velkých vášní, kterou byla malba. Přestože později se jeho výtvarný projev znatelně uvolnil, v počátcích své tvorby působil jako realista. V křehkém námětu dvou dívek uprostřed erotických něžností dosáhl Gott výrazovosti blízké latinskoamerickým undergroundovým publikacím, jako byly například Teen Angels a La Bandera. Navázal tak na vizualitu a umělecké vyjádření psanců, již se vydali cestou jemnějšího umění, než jakým bývá pouliční graffiti, pro tuto společnost typické. Husté řasy, dlouhé vlasy, plná ňadra a hmatatelná fyzičnost výjevu napovídají, že si autor námět užíval a dal skrze něj maximální průchod svému dalšímu talentu. 
20 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 1 000 000 Kč


Karel Gott: V kavárně

olej na plátně, 2012, sign. PD, 80 × 65 cm, rám
Karel Gott_V kavárněPůsobivá ukázka malířského umu oblíbeného zpěváka, ale také nadšeného výtvarníka, kterému malba poskytovala více než jen pouhou radost, stala se mu celoživotní vášní. S nadšením hledal inspiraci ve všem, co ho obklopovalo, v  dobře známém prostředí showbyznysu, ale také v  dílech starých i  nových mistrů. Plátno mu nabízelo nekonečné možnosti a  dovolovalo mu nechat svou fantazii plynout tak daleko, jak jí jen sám dovolil. V koloristicky výrazné kompozici se ocitáme v malebné kavárně, jež je prostoupena klidem a harmonií.  Dvojice, svými protáhlými tvary připomínající slavné postavy Amadea Modiglianiho, švitoří u sklenky vína, jako by byla ve svém, ničím nerušeném světě. Není náhodou, že zátiší v popředí plátna svou estetikou odkazuje ke Kubínovu splývavému rukopisu a harmonické barevnosti, Karel Gott byl totiž jeho velkým obdivovatelem a vášnivým sběratelem. 
35 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.  
Vyvolávací cena: 350 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 1 000 000 Kč


Karel Gott: Zátiší se zeleným kocourem

olej na plátně, 1988, sign. LN, 43 × 58 cm, rám
Karel Gott_Zátiší se zeleným kocouremAtraktivní práce od nejúspěšnějšího českého interpreta, držitele mnoha prestižních ocenění včetně několika desítek Zlatých slavíků, kterého výtvarné umění, stejně jako zpěv, provázely celým životem. Plátna Karla Gotta jsou zářným dokladem, že malování se tomuto hudebníkovi stalo dalším ze způsobů uměleckého vyjádření, neboť se díky svému značnému talentu postupně propracoval k vlastnímu, zcela osobitému stylu.  Zátiší se zeleným kocourem zobrazuje mistrovo oblíbené téma ženského aktu uchopené s typickou humornou nadsázkou a  ironií. V delikátním námětu cítíme opojení z krásy ženského těla a schopnost zachytit klasický námět zahalený do opalizu jící barevnosti. Nositelem výtvarného výrazu se stal právě kolorit, který umělec nechal rozehrát v opojné symfonii plné smyslnosti. Karel Gott si všech svých obrazů velice vážil a s oblibou je osobně daroval svým přátelům. I tato práce pochází z majetku autorova blízkého přítele a významného herce.
20 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.  
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 1 000 000 Kč


Aukce pro Paraple 2020


Více informací na www.aukceproparaple.cz

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat