Aukce pro Paraple - Galerie KODL

Aukce pro Paraple - Galerie KODL
26. dubna 2021 — 30. května 2021 Palác Žofín, Praha 1

Galerie KODL pořádá v neděli 30. května od 12 hodin na pražském Žofíně tradiční aukci, na které budou dražena i díla, jejichž výtěžek bude věnován Centru Paraple. Aukce se uskuteční i online formou. Všechna dražená díla si zájemci mohou prohlédnout na předaukční výstavě nebo v rámci virtuální prohlídky webových stránkách galerie. Patrony aukce jsou Zdeněk Svěrák a Jiří Kačer.

Již podruhé bude možné zúčastnit se dražby i online. Galerie KODL připravila pro tyto účely specializovaný aukční portál artslimit.com. Limitace zde byla zahájena již 20. května. Kupující mohou také využít možnost pověřit plnou mocí zástupce galerie a podat pevný limit nebo dražit po telefonu. Na portálu www.artslimit.com bude probíhat i přenos z aukce.

Již se stalo tradicí, že současní umělci darují do dobročinných aukcí Galerie KODL špičková díla. Patří jim za to respekt a poděkování. V rámci této dobročinné dražby se zájemci mohou těšit na naprosto mimořádný objekt „Cesta kamene“ z dílny klíčové osobnosti nejen českého umění posledního půlstoletí Stanislava Kolíbala. Dále na známé „Zátopkovy nohy“ od Davida Černého, strukturální objekt Federica Díaze vytvořený během 54. Bienále v Benátkách, divácky atraktivní práci snoubící v sobě fotografický talent Alžběty Jungrové a originální výtvarný projev Michala Škapy a na výjimečnou malbu s množstvím vnitřních přesahů z palety Šárky Koudelové.

Výtěžek z prodeje uměleckých děl výše zmíněných autorů v rámci 85. aukčního dne Galerie KODL bude na konto Centra Paraple předán již podesáté.


Dlouhodobou spolupráci s Centrem Paraple v Galerii KODL vnímají jako možnost pomáhat lidem na vozíku. PhDr. Martin Kodl připomíná, jak vlastně vznikla myšlenka Aukce pro Paraple: „Na počátku našich dobročinných aukcí byl příjemný večer přímo v Centru Paraple. Tehdy se zrodila myšlenka nestát jen opodál a pokusit se aspoň trochu pomoci tam, kde je to skutečně třeba. Finanční dar mi však připadal všední a poněkud bez nápadu. Protože je můj život spojen s obrazy, hledal jsem jako vždy cestu tímto směrem. Nejlepší nápady většinou přicházejí ve společnosti dobrých kamarádů. František Vyskočil dodal impuls a Jan Kačer vymyslel současnou podobu. A tak jsme všichni spojili síly a odměnou nám nebyl jen povzbudivý úspěch, ale i úsměv na tváři těch, kteří to potřebují.“

Autoři a jejich díla

David Černý_Zátopkovy nohyDavid Černý: Zátopkovy nohy
komb. tech., 2016, v. 100 cm
Ikonická práce z ateliéru známé a vyhledávané postavy české výtvarné scény Davida Černého vznikla jako součást instalace u příležitosti Letních olympijských her v brazilském Rio de Janeiru, které se uskutečnily v roce 2016. Autor se inspiroval naším nejznámějším běžcem a dost možná jedním z největších atletů všech dob, Emilem Zátopkem, který za svůj život vytvořil neuvěřitelných osmnáct světových rekordů. Právě Zátopkovo legendární heslo „Nemůžeš? Přidej!“ zhmotnil Černý do podoby stylizovaných pohybujících se nohou, které zavěsil do prostoru. Dar autora.
Vydražená částka z prodeje tohoto uměleckého díla bude v celkové výši bez jakékoliv aukční přirážky připsána ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Odhadní cena: 250 000 – 350 000 Kč


Federico Díaz Outside_Itself, No. 1Federico Díaz: Outside Itself, No. 1

ABS plast, sféry 5 cm, 2011, 67 × 132 × 45 cm
Unikátní dílo, nejen způsobem svého vzniku, reprezentuje tvorbu světově uznávaného česko-argentinského umělce Federica Díaze, pro jehož práce je typický hluboký zájem o vztah vědy a umění. Spoluformován inspiračními zdroji napříč uměním celého 20. století dochází Díaz k svébytnému a výrazově mnohovrstevnatému sebe-vyjádření. Umělec do aukce věnuje segment instalace, která vznikala po dobu čtyř měsíců jako součást 54. bienále v Benátkách. Podobu monumentální práce Outside Itself postupně vytvářeli dva roboti, již seskupovali tisíce černých kuliček do masivní formy na základě proměn okolního světla a pohybu návštěvníků.
Dar autora. 40 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Odhadní cena: 500 000 – 700 000 Kč


Alžběta Jungrová a Michal Škapa_Enter ExitAlžběta Jungrová a Michal Škapa: Enter Exit

komb. tech. (digitální fotografie, laser cut, akryl), 2020, 50 × 70 cm
Sběratelsky atraktivní práce v sobě kloubí fotografický jazyk výrazné postavy současné české fotografie Alžběty Jungrové s výtvarnými tendencemi malíře a výtvarníka Michala Škapy. Výsledkem je svébytné velmi originální dílo, které zaujme nejen specifickou technikou vyřezávané překližky, ale také výraznou barevností, jež se prolíná s fotografickými částmi a vytváří mnohovrstevnatý příběh plný vnitřních dějů a přesahů. Práce navazuje na otevřenou sérii Alžběty Jungrové, ve které autorka oslovuje umělce z řad svých přátel a následně spoluvytvářejí velmi ojedinělá díla, která nesou charakteristický jazyk obou svých autorů. 
Dar autorů. 40 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple. 
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Odhadní cena: 130 000 – 170 000 Kč


Stanislav Kolíbal_Cesta kameneStanislav Kolíbal: Cesta kamene

objekt (dřevo, sololit, kámen, zrcadlo), 1977, 120 × 90 × 6 cm
Mimořádné dílo jedné z klíčových osobností nejen českého umění posledních více než 50 let je na českém trhu naprostým unikátem. Stanislav Kolíbal brzy názorově souzněl s umělci sochařského ateliéru Josefa Wagnera. Jeho vlastní plastické realizace se ale od nich lišily absolutní nezatížeností sochařským řemeslem a už od počátku je v jeho tvorbě znát zaujetí labilitou a pocitem nejistoty. V roce 1963 se jeho práce odklonila k abstraktním geometrickým formám, blízkým některým principům konstruktivismu a minimalismu, zůstala ale naprosto osobitá. Hloubka promyšlenosti skladby kompozice se směrem k 70. létům stále stupňovala. Oblíbenou sádru začaly střídat materiály dřeva, plechů, skel, provázků a nití. Právě jakási materiálová surovost podtrhuje v předkládaném objektu Cesta kamene jeho minimalismus a zároveň naprostou suverenitu, s jakou autor buduje vnitřní příběh díla. Velká plocha podkladové desky nechává diváka plně se soustředit na nerovný objekt kamene, jenž zůstal jaksi mimochodem zachycen na spodní hraně obrazu. Stín, který jeho hladká hmota vrhá, ubíhá ale vzhůru, aby našel osové pokračování v zrcadle, z objektu vyčnívajícím. Celá práce je postavena na hledání vnitřní harmonie a napětí, jež je ovšem utvářeno skrze naprosto minimální výrazové prostředky. Je fascinující sledovat vyspělost Kolíbalovy dobové tvorby nejen v kontextu umění českého, ale především v rámci tehdejších světových trendů. 
Dílo pochází přímo z autorova ateliéru. 40 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple.
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Odhadní cena: 1 300 000 ─ 1 700 000 Kč


Šárka Koudelová_HandŠárka Koudelová: Hand

olej na březové desce, 2017, 80 × 60 cm
Sběratelsky atraktivní obraz Hand z ateliéru nadané postavy současné umělecké scény Šárky Koudelové vznikl v rámci volného malířského cyklu, ve kterém autorka tematizovala motivy oka a ruky. Fokus na již zmíněné detaily lidského těla byl přirozeným výsledkem zkoumání podstaty malby. Nadneseně řečeno, vizuální informace vcházejí okem do těla malířky či malíře a po lehce záhadném trávicím procesu vychází ven rukou. Oko a ruka jsou tedy zásadními činiteli vzniku obrazu. Malba na dřevě Hand navíc do malířského kontextu staví známou „ruku filosofů“, tedy symbol důležitý v alchymii, jehož první známá ilustrace a popis pochází z knihy Isaaca Hollanda ze 17. století. V nejzářivějších místech plamenů se nad prsty ukrývají znamení, kterým i v jejich původní ostré podobě prý rozumí jen ten, kdo je skutečným filozofem. Autorčina typická struktura vykresluje hlavní motiv na hladkém přechodu pozadí a odstíny šedi dávají vyniknout barevnému spektru.
Dar autorky. 50 % z dosažené ceny na kladívku bude věnováno ve prospěch Centra Paraple. 
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč


Aukce pro Paraple od Galerie KODL je jednou ze stěžejních podpor Centra Paraple. Tohoto spojení si velmi vážíme. Mnohokrát děkujeme!

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat