Den na vozíku

Den na vozíku
24. listopadu 2022 Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta tělesné výchovy a sportu v Praze se 24. listopadu stanou dějištěm Dne na vozíku. Druhý ročník osvětové akce, kterou pořádá Centrum Paraple ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, je příležitostí nahlédnout do světa hendikepovaných.

Během Dne na vozíku si studenti, akademičtí a další pracovníci univerzity vyzkoušejí, jaké to je pohybovat se v prostředí vybrané fakulty na vozíku a vidět tak prostory univerzity z jiné perspektivy se všemi jejími výzvami. Díky změněnému úhlu pohledu si tak mohou uvědomit, s jakými úskalími se denně potýkají jejich spolužáci, kolegové či studenti upoutaní na invalidní vozík. Kdejaký triviální úkon je najednou poměrně obtížný a často se neobejde bez pomoci druhých.

„Je povinností Univerzity Karlovy usilovat o možnost rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny studenty. Pro mnohé z nich je ona přístupnost symbolizována vysokým prahem, třemi schody u vstupu či pouhým fyzickým otevřením dveří. Jsem velmi ráda, že se Univerzita Karlova do této osvětové akce zapojuje a pomáhá pochopit svět „na vozíku“ i nutné kroky, které je k přístupnosti vzdělání skutečně učinit,“ říká k akci rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.
„Spolupráce s Univerzitou Karlovou si velmi ceníme. Akce, jako je chystaný Den na vozíku, považujeme za velmi prospěšné. Studenti, kteří se brzy dostanou do své profesní praxe, mají možnost získat bližší povědomí o tom, co obnáší problematika poranění míchy. Věříme, že v budoucnu budou schopni s osobami s míšním poškozením lépe pracovat a téma chápat v širším kontextu,“ doplňuje David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Po celý Den na vozíku bude v prodeji za 50 Kč originální dřevěná brož navržená speciálně pro tuto příležitost – symbol spolupráce Univerzity Karlovy a Centra Paraple. Výtěžek je určen na podporu činnosti Centra Paraple.

Lékařská fakulta UK v Plzni připravila od 16 hodin přednášku Aktivní život po poranění míchy pro širokou veřejnost. Zájemci se zde od specialistky spinální problematiky Mgr. Lenky Honzátkové, DiS. dozví, jak tuto náročnou cestu projít. Dále promluví ředitel Centra Paraple, Mgr. David Lukeš a asistent nácviku soběstačnosti, Petr Hubalovský, kteří proberou spoustu milníků, jejichž zvládnutí určuje délku tohoto procesu, který většinou trvá 9–12 měsíců. Představí podpůrné sociální programy a zodpoví všechny otázky.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat