Kurz pro osoby asistující klientům s míšním poškozením

Kurz pro osoby asistující klientům s míšním poškozením
28. ledna 2020 Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha

Rádi bychom vás pozvali na akreditovaný vzdělávací program MPSV, jehož cílem je poskytnout účastníkům teoretické informace a praktické zkušenosti pro kvalitní péči o klienty po poškození míchy v domácím prostředí.

V průběhu Kurzu pro osoby asistující klientům s míšním poškozením se seznámíte se systémem zdravotní a sociální péče o spinální pacienty v ČR, s problematikou míšní léze a komplikacemi, které toto postižení přináší. Dále se seznámíte s fázemi psychické adaptace na míšní poranění a s vhodnou komunikací s klienty v těchto fázích. Vyzkoušíte si manipulaci s vozíkem v terénu i v domácím prostředí, nacvičíte si pomoc při praktických dovednostech. Vyzkoušíte si a osvojíte si základy polohování, přesuny. Získáte potřebné informace v oblasti hygienické péče a specifik vyprazdňování u spinálního pacienta. Seznámíte se s možnostmi bezbariérových úprav, kompenzačních pomůcek pro soběstačnost spinálního klienta a také pomůckami, které usnadňují péči asistujícím osobám v domácím prostředí.

Registrovat se můžete zde.

Kurz je určen pro: neformálně pečující, pracovníky v sociálních službách a další odborníky

Lektoři: specialisté spinální problematiky – zaměstnanci Centra Paraple

Počet hodin: 10

Maximální počet účastníků: 16

Cena: 2000 Kč

Kontakt: Kristýna Šafářová
safarova@paraple.cz, tel. 274 771 478

KurzAsistence_02

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat