Sci Day - Den poranění míchy

Sci Day - Den poranění míchy
3. září 2021 — 4. září 2021 Centrum Paraple, o.p.s.

Český SCI Day se bude již pošesté konat u nás v Centru Paraple. Čekají vás dny nabité zajímavými informacemi, ukázkami a rozhovory.

Hlavním záměrem SCI Day je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice poškození míchy a tím usnadnění začlenění lidí se znevýhodněním a zároveň také pomoc při zajištění větší úspěšnosti preventivních programů. 

Mezinárodní den poškození míchy a konference, kterou pravidelně od roku 2016 pořádáme v Centru Paraple, je určena pro odborníky, studenty i laiky, lidi s poškozením míchy, jejich blízké, zkrátka pro všechny, které zajímají novinky a specifika v oblasti péče o lidi s poškozením míchy.

Centrum Paraple společně s Českou asociací paraplegiků, Společností pro míšní léze a Spinální jednotkou v Motole připravuje pestrý program a hlavními tématy letošního ročníku bude:

  • Covid – 19  co si vzal a co nám dal - telerehabilitace, webináře, online cvičení
  • Zdravé střevo a mikrobiom
  • Psychohygiena a jak zvládat stres
  • Novinky pro zlepšení kvality života lidí po poranění míchy a spouta dalšího
  • Výstava kompenzačních pomůcek – přídavné elektropohony
  • Kulturní program 

Na konkrétní program a možnost registrace se můžete těšit od 2. 8. 2021.

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat