2020

Děkujeme našim partnerům

20. prosince 2020 Děkujeme našim partnerům

Centrum Paraple je závislé na darech jednotlivců a firem, které tvoří zhruba polovinu jeho rozpočtu. Letošní rok je jiný, to všichni víme, přesto nás naši partneři a podporovatelé neopustili. Jak jej vnímají zástupci těch nejvýznamnějších a co si přejí do příštího roku?

Děkujeme všem partnerům za spolupráci v tomto nelehkém roce 2020:
Galerie KODL, SCHENKER spol. s r. o., ACTIVE 24, s.r.o., Plzeňský Prazdroj, a.s., ŠKODA AUTO Česká republika, Trigema, Nadační fond Avast, Toyota Material Handling CZ s.r.o., Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. a ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Volkswagen Financial Services, ŠkoFIN s.r.o., Kaufland Česká republika, Kooperativa

 1. Tento rok byl náročný pro osobní život i fungování organizací, přes všechny špatné zprávy přinesly Vám letošní události i nějaká pozitiva?
 2. Co byste popřál/a Parapleti a celé společnosti do roku 2021?


Martin Diviš, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa

 1. Martin_Diviš_KooperativaZa pozitivní a možná i potřebné bych asi mohl označit to, že jsme dostali velkou příležitost se zamyslet trochu víc nad tím, co je pro náš život důležité a co méně. Když jde o zdraví, uvědomíme si podle mě hlavně to, že spousta věcí, která nás trápila a štvala, vlastně není zas tak podstatná. Všichni si vyzkoušeli nové cesty – například jak v Kooperativě v řádu dnů převést tisíce lidí na home office, takže letošek byl náročný z mnoha stránek. Já jsem jako mnozí rodiče zažil a zažívám specifickou domácí výuku svého syna, což má jistě řadu negativních míst, ale zase to rodičům dává nečekaný a vítaný prostor a čas být s dětmi. A pro mě pak je hlavně pozitivní ta vlna vzájemnosti, které jsme byli a jsme stále svědkem. Tisíce příkladů nezištné pomoci, šití roušek, rozvozu jídla a dalších a dalších věcí, mě rozhodně naplňuje optimizmem a jistotou, že společně to zvládneme.
 2. Centru Paraple, ale vlastně všem lidem bych popřál, ať si pomáháme i nadále. Nejde jen o to, že nás k tomu pandemie tak trochu donutila a vytáhla z nás „to lepší“, ale nesmíme na ostatní zapomínat ani v dobách, které jsou řekněme normální. Všichni, kdo se máme dobře bychom se měli o kousek tohoto „dobře“ rozdělit s těmi, kteří tolik štěstí v životě neměli. Já vím, zní to jako fráze, ale já si skutečně myslím, že pak bude svět o součet těchto kousků „dobře“ lepší a veselejší. A příjemnější k žití. Centru Paraple děkujeme za to, s jakým nasazením a laskavostí probouzí v lidech s handicapem motivaci a touhu dál normálně žít. A učí je, jak na to!

  Kooperativa

 
Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Avast, a tým Nadačního fondu Avast

 1. Jarmila Baudišová_NF_AvastLetošní rok skutečně přinesl obrovské výzvy pro všechny. Práce neziskového sektoru byla a je v těchto obtížných časech důležitější než kdykoli jindy. S obdivem jsme v Nadačním fondu Avast sledovali naše partnery ale i celou řady dalších organizací i jednotlivců, jak odvážně čelili všem problémům, neúnavně pokračovali ve své práci a neváhali udělat ještě něco navíc, sdílet, upozadit vlastní prospěch a podpořit ty nejohroženější. Tuhle ochotu navzájem si pomáhat a společně přicházet na nápady a řešení prospěšné pro všechny považujeme za něco mimořádně silného a pozitivního.
 2. Parapleti přejeme mnoho síly pro pokračování jejich neocenitelné práce. Všem pak, aby je taktéž neopouštěla síla, odhlodání, ochota pomáhat a řešit problémy společně. Věříme, že díky tomu bude snazší vyrovnat se s čímkoli, co rok 2021 přinese.

  Nadační fond Avast


Peter Chalupiansky, CSR manager Kaufland Česká republika

 1. Peter_Chalupianský_KauflandKaždý rok sebou přináší řadu pozitiv i negativ. Ten letošní však byl poměrně extrémní. Z mé strany shledávám velmi pozitivním především to, že mě lidé v mém okolí stále přesvědčují o tom, že jim lidskost není cizí. Je důležité nezapomínat na druhé a vzájemně si pomáhat.
 2. Rád bych všem popřál hlavně zdraví. Dále pak sílu a uvědomění si, že žádná překážka není dost velká na to, abychom se s ní nedokázali vypořádat.


Jana Hrušková, vedoucí úseku Produkt a Marketing, Volkswagen Financial Services, ŠkoFIN s.r.o.

 1. Jana_Hrušková_VWFSLetošní rok byl jedna velká výzva, kterou jsme vzali jako příležitost a věřím, že nám více dala než vzala. Všichni jsme si připomněli, že zdraví je v životě nejdůležitější. Vzájemné mezilidské kontakty se najednou omezily na online schůzky a vzdálená připojení. Motivovali jsme se navzájem a bavili se vyhlašováním nejrůznějších interních soutěží. Naučili jsme se šít roušky a objevili spousty nových aplikací na vzájemnou komunikaci a spolupráci. Velkým pozitivem bylo zjištění, že i v takto složité době jsme se rychle přizpůsobili a zvládli fungovat v nových podmínkách tak, aby to naši klienti téměř nepoznali. Důležité bylo, že jsme neztratili smysl pro humor. Velmi oceňuji všechny, kteří se vedle vlastní práce, zvládání domácnosti, včetně dětí na on-line výuce, věnovali i pomoci ostatním, kteří ji potřebovali více.
 2. Za sebe i za celý tým VWFS přejeme všem šťastnou a úspěšnou cestu rokem 2021, ať už se vydáte kterýmkoliv směrem. Mějte okolo sebe stále skvěle naladěné a inspirativní lidi, každý den důvod k radosti a především pevné zdraví.

  Volkswagen Financial Services


Eva Gargelová, manager marketingu Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o. a ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.

 1. Eva_Gargelová_VSLOkamžiky a nové situace, kterým jsme všichni byli v letošním roce vystaveni potvrdily, že ještě stále umíme dobře vzájemně komunikovat, pomáhat si a podporovat se. V této turbulentní době víme, že je třeba sledovat aktuální dění, soustředit se na příjemné okamžiky se svými nejbližšími v kruhu rodinném, přátelském i pracovním.
 2. Přejme si do nadcházejícího roku upřímně pevné zdraví, štěstí, porozumění a v nemalé míře také sílu, odhodlání a trpělivost při zdolávání překážek, které nám přicházejí do cesty. Na všechno dobré, co nás v příštím roce čeká si připijme naším sektem. Na zdraví!

  Vinné sklepy Lechovice


Kateřina Hašková, Plzeňský Prazdroj, a.s.

 1. Kateřina_Hašková_Pilsner_UrquellV tomto mimořádném roce všichni čelíme nejrůznějším výzvám a zkouškám. Ukázalo nám to mimo jiné i to, jak je důležité držet pospolu. Mám radost, že aukční lahve Pilsner Urquell i tento rok pomůžou Centru Paraple a lidem s poškozením míchy. Akcentují totiž právě solidaritu a vzájemnou pomoc, která stála nejen u zrodu plzeňského ležáku, ale je také skutečnou a nepostradatelnou hodnotou pro nás všechny.
 2. Je skvělé, že se nám společně s Centrem Paraple znovu podařilo spojit pro dobrou věc a podat ruku těm, kteří potřebují pomoci s návratem do běžného života. Přeji Parapleti i nám všem, aby byl ten další rok mnohem lepší a šťastnější a přinesl nám spoustu radosti.

  Pilsner Urquell


Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema

 1. Marcel_Soural_TrigemaJedním z hlavních pozitiv je fakt, že i v době pandemie mají lidé o nové bydlení zájem. Navzdory řadě katastrofických scénářů se ukázalo, že poptávka po bydlení zůstává stabilní. Lidé budou mít stále potřebu bydlet. V době, kdy vlády po celém světě nechávají tisknout další a další peníze, které se tím pádem více znehodnocují, je investice do bydlení zároveň prostředkem, který jejich úspory v čase dál zhodnotí. Část zájmu o nemovitosti se už na jaře navíc přesunula do online prostředí, na což jsme byli naštěstí připraveni. Ať už jde o rezervační smlouvy, tak i další záležitosti spojené s výběrem bytu. Zcela běžné jsou dnes například prohlídky bytů prostřednictvím virtuální reality. Z celospolečenského pohledu je určitě potěšující, že se veřejnost nebála i v této nelehké době podpořit různé neziskové, kulturní a další aktivity a projekty. Také pro letošek a pro příští rok proto počítáme s tím, že opět pomůžeme mimo jiné jak Centru Paraple, tak společnosti Czech Photo, jež pořádá soutěže Czech Press Photo či Czech Nature Photo a provozuje galerii Czech Photo Centre.
 2. Parapleti přeji, aby se i nadále rozvíjelo a neustrnulo v tom, co dělá. Věříme, že pomoc, kterou mu dlouhodobě poskytujeme, má smysl. To je i jeden z důvodů, proč jsem já osobně rovněž aktivní v orgánech této neziskové společnosti. Celému Česku pak přeji, aby se po letošku, které se neslo především ve znamení koronavirové pandemie, vrátilo k běžnému fungování. Zároveň doufám, že se podaří postupně nastartovat novou výstavbu. Stávající zákony a normy, které tuto oblast upravují, jsou totiž neskutečně komplikované, což celý povolovací proces neúměrně prodlužuje a tím i prodražuje.


PhDr. Martin Kodl, majitel Galerie KODL

 1. Martin_Kodl_Galerie_KODL_bPrávě končící rok byl pro nás všechny náročný. Naštěstí všechno špatné vždy přináší i něco dobrého. Více než jindy si uvědomujeme smysl tradičních hodnot, rodiny, zázemí a zdraví. Obdivujeme lidskou tvořivost, solidárnost i schopnost vzájemně si pomáhat. Větší měrou oceňujeme práci českých vědců. Uznáváme práci lékařů, zdravotníků, hasičů i sociálních pracovníků. Pochopili jsme, jakou významnou roli hrají technologie a jak pomáhají situaci usnadnit. Jistotou, která vnáší do našich životů krásu, potěšení a nadhled, zůstává i v nelehkých časech umění.
 2. Zdraví, toleranci a vnímavost k potřebám jiných.


Petr Janeba, vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika

 1. Petr_Janeba_Škoda_AutoRok 2020 nám stále přináší nové zkušenosti. Přesvědčili jsme se, že i když se s kolegy nemůžeme potkávat v kancelářích a zasedačkách, umíme dál tahat za jeden provaz. Dále se znovu ukázalo, jak odhodlané a spolehlivé máme partnery. Mezi dodavateli a subdodavateli, i v rámci dealerství a autorizovaných servisů.
 2. Pro každého z nás je individuální mobilita symbolem svobody a pro naše spoluobčany s handicapem to platí dvojnásob. Parapleti a těm, kterým pomáhá, bychom za ŠKODA AUTO Česká republika popřáli mnoho úspěchů a radosti z překonávání překážek, které nový rok přinese.

  Škoda Auto


Ing. Jaroslav Žlábek, ředitel a jednatel Toyota Material Handling CZ s.r.o.

 1. Jaroslav_Žlábek_TMHVelmi pozitivním je fungování naší společnosti. Díky nasazení všech pracovníků a dodržování základních bezpečnostních pravidel jsme za celý rok nepřerušili naše služby a prodeje zákazníkům. Dokonce si naši pracovníci v létě našli čas na výpomoc Centru Paraple, což potvrzuje, že Toyota je silná a zodpovědná společnost o to hlavně díky našim pracovníkům. Na to jsem doopravdy hrdý.
 2. Parapleti přeji co nejrychlejší návrat do normálního stavu provozu, aby i v současné době pokračovala podpora Centra a sponzoři našli, stejně jako my, způsoby jak prospěšnou činnost podpořit i v současné době. A to je i obecné přání pro celou společnost: nezapomínejme na ostatní a pokud již nemůžeme pomáhat osobně, tak hledejme jiné způsoby, jak pomoci potřebným.

  Toyota Material Handling CZ


Martina Pohořelická, Country manažerka ČR, ACTIVE 24, s.r.o.

 1. Martina_Pohořelická_ACTIVE24Přestože jsme letos strávili několik měsíců na homeoffice, bez možnosti potkávat se osobně, a dopadají na nás všechny komplikace, které z toho vyplývají, vidím i konkrétní světlé stránky koronavirové krize. Lidé jsou podnikaví a reagují na nepříznivou situaci přesunem svých aktivit na internet. My se zabýváme hostingem, který je potřeba pro provoz webových stránek, online kurzů, e-shopů a podobně, a díky tomu pozorujeme nadstandardní zájem o naše služby. Věřím, že přitom nejde jen o krátkodobou záležitost, která mnohým pomůže překonat složité období, ale impuls, který naučí celou naši společnost ve větší míře využívat snadno dosažitelné příležitosti, které jsou na internetu k dispozici úplně každému.
 2. Všem, a Parapleti zvlášť, přeji, abychom ze složité doby vyšli silnější a připravenější na případné další krize. Jak známo, krize bývají živnou půdou pro inovace, které společnost posouvají dopředu, doufejme, že tomu tak bude i tentokrát.

  Active24


Martin Bacílek, Brand Manager, SCHENKER spol. s r. o.

 1. Martin_Bacílek_DB_SchenkerTento rok byl od začátku opravdu zvláštní, jiný a náročný. Všichni jsme se museli naučit mnoho nového, posunout své hranice, poznali jsme více sebe i lidi kolem, možná jsme pochopili, které věci jsou v životě důležité, a které naopak zbytečné, měli jsme možnost více času strávit se svými blízkými a více poznávat krásu naší země. To také považuji za největší pozitiva této doby.
 2. Centru Paraple i celé společnosti přejeme v příštím roce návrat do běžného fungování, a to znamená ukončení pandemie Covidu-19. Všem přejeme pevné zdraví. A České republice bychom rádi popřáli změnu k lepšímu, znovunalezení stability, sounáležitosti a porozumění mezi lidmi. A hlavně, aby se lidé opět mohli bez obav a omezení setkávat, komunikovat spolu a bavit se.

  DB Schenker

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat