Galerie KODL pořádá v neděli 29. května od 12 hodin na pražském Žofíně tradiční aukci, na které budou dražena i díla, u nichž bude část výtěžku věnována Centru Paraple. Aukce se uskuteční i online formou. Všechny práce si zájemci mohou prohlédnout na předaukční výstavě, která probíhá v prostorách galerie do 28. května. Patrony aukce jsou Zdeněk Svěrák a Jiří Kačer.

Již se stalo tradicí, že současní umělci darují do dobročinných aukcí Galerie KODL špičková díla. Patří jim za to respekt a poděkování. Obdivovatelům soudobého umění se tak nabízí jedinečná příležitost podpořit mimořádný projekt a zároveň potěšit i sebe.

V rámci této dobročinné dražby se zájemci mohou těšit na unikátní až efemérně působící procelánovo-papírový triptych „Nuées“ francouzské umělkyně Luise Frydman, lyricky laděné plátno „Fialové ráno“ umělce Jana Híska, suverénní malbu „Severočeská pánev“ prezentující tvorbu současného českého malíře Adama Kašpara, snímek „Pro Jana Svobodu“ světově uznávaného českého fotografa, Ivana Pinkavy, olej „Zvědavý svět“ zástupce tzv. konceptuální školy, dlouhodobě působícího a žijícího v Praze, Viktora Pivovarova, „Kompozici s modrými hranoly“ vyhledávaného umělce, který též proslul svými sochařskými realizacemi, Jaroslava Róny, precizní abstraktní malbu „VOID 7“ pocházející z ateliéru vyhledávané české umělkyně Iry Svobodové, živelně pojaté plátno „Lustr“ Jakuba Špaňhela, obraz „Acid House Vol. 2 II“ kombinující akryl a pastel v nezaměnitelném rukopisu českého malíře a grafika Karla Štědrého a působivou fotografii „Girl Power“ z uznávané série Pool prestižním oceněním Hassebald Masters ověnčené slovenské autorky Márii Švarbové.

Celou kolekci pak doplňuje vzácný skleněný objekt „Slunečnice“, jež navrhla významná a světově uznávaná sklářská výtvarnice Ivana Houserová, který do dražby věnovala sklářská dílna Moser. Charitativní kolekci navíc doplní i plátno „Corrida del Torro“ Karla Gotta.

Část výtěžku z prodeje uměleckých děl výše zmíněných autorů v rámci 87. aukčního dne Galerie KODL bude na konto Centra Paraple předána již po jedenácté. Jedná se o poradenské a rehabilitační zařízení, které pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál. „Aukce pro Paraple je pro naší organizaci nejen důležitým zdrojem financí, ale hlavně důkazem sounáležitosti v těch nejtěžších chvílích, které život přináší, a to i ve velmi složité době, kterou aktuálně prožíváme. Děkujeme za přátelství, které při spolupráci prožíváme.” vzkazuje ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Aukce či prodej a nákup uměleckých děl nejsou tím jediným, čemu se galerie věnuje. Podporuje totiž také mnohé charitativní projekty a neziskové organizace. Dlouhodobou spolupráci s Centrem Paraple v Galerii KODL vnímají jako možnost pomáhat lidem na vozíku. PhDr. Martin Kodl připomíná, jak vlastně vznikla myšlenka Aukce pro Paraple: „Na počátku našich dobročinných aukcí byl příjemný večer přímo v Centru Paraple. Tehdy se zrodila myšlenka nestát jen opodál a pokusit se aspoň trochu pomoci tam, kde je to skutečně třeba. Finanční dar mi však připadal všední a poněkud bez nápadu. Protože je můj život spojen s obrazy, hledal jsem jako vždy cestu tímto směrem. Nejlepší nápady většinou přicházejí ve společnosti dobrých kamarádů. František Vyskočil dodal impuls a Jan Kačer vymyslel současnou podobu. A tak jsme všichni spojili síly a odměnou nám nebyl jen povzbudivý úspěch, ale i úsměv na tváři těch, kteří to potřebují.“

Pro zájemce o koupi, kteří se nemohou aukce zúčastnit osobně, se nabízí možnost dražit online. Artslimit.com je specializovaný aukční portál vytvořený tak, aby svým uživatelům zprostředkoval maximální komfort a zároveň jedinečné kouzlo aukcí. Limitace na tomto webu započne v 10 hodin 8. května a uzavře se ve 13 hodin 28. května. Živé online přihazování startuje stejně jako sálová aukce ve 12 hodin 29. května. Zájemci o koupi mohou také pověřit plnou mocí zástupce galerie a podat pevný limit nebo dražit po telefonu. Online katalog, virtuální prohlídku a informace o otevírací době naleznete na www.galeriekodl.cz.