Dne 10. 5. charitativní jarmark pro Paraple v Masarykově základní škole (Újezd nad Lesy) propojil generace a vynesl částku 121 590 Kč. Poděkování patří všem dětem, rodičům a pedagogům za finanční podporu. Byla vidět skutečná radost ze samotné akce, do které se zapojila celá rodina a společně se těšili z výsledku.

Pomáhat v životě menšinám a slabším je ta největší lidská hodnota, kterou můžeme ukázat i jako příklad svému okolí a podpořit tak důstojný život dalších lidí, a za to bychom všem z Masarykovy ZŠ chtěli poděkovat.

Děkujeme! Vaší podpory si velmi vážíme.