Nové vydání Magazínu Paraple je na světě! I když toto číslo vychází v lednu, jde o poslední vydání roku 2021. Roku, který opět nebyl pravděpodobně pro nikoho z nás jednoduchý. A proto asi většinou vyhlížíme s určitou nadějí „rok se třemi dvojkami“, který je často označovaný jako čas nových začátků, příležitostí a vzájemné tolerance. Moc bych chtěla věřit, že tomu tak skutečně bude.


Alexandra ŠilhánováA jak to bude s naším magazínem? Chceme zachovat jeho dobrý základ, ale také chceme, i na základě podnětů od vás, do jeho obsahu zařadit ještě více odborných témat a ještě konkrétněji představovat naši činnost. Těšit se můžete vždy na dvě hlavní témata a na další témata ze zdravotní a sociální oblasti od našich i externích odborníků, stejně jako na příběhy lidí kolem Paraplete. Vrátíme se k prezentaci návazných služeb především v regionech. V rubrice Revue se začnou pravidelně objevovat postřehy, příběhy a zamyšlení známých osobností a také recenze filmů, hraných i dokumentárních, s tematikou znevýhodnění. Na celý rok máme přislíbený komiks od ilustrátora Jonáše Ledeckého. A konečně velkou novinkou je to, že již od ledna najdete veškerý obsah Magazínu Paraple na zvláštním webu https://magazinparaple.cz/, kde vznikne prostor i pro dokončení rozsáhlejších témat, které by tištěná verze již „neunesla“.

Vzhledem k tomu, že očekáváme, že před sebou máme po všech stránkách náročné období, rozhodli jsme se v roce 2022 vydat magazín jen třikrát. Věřím však, že pro nás všechny bude i nadále zdrojem kvalitních informací, poučení, zajímavostí, ale i zábavy a milé společnosti. Už teď se na to těším.

Šťastný vstup do nového roku a brzy opět na dočtenou.

Alexandra Šilhánová 
šéfredaktorka Magazínu Paraple

Na další vydání se můžete těšit v dubnu.