Ve sbírce zákonů vyšla novela zákona o dani z příjmu. Ta umožňuje dárcům/podporovatelům neziskových organizací snížit jejich daňový základ o hodnotu daru až do výše 30 % daňového základu za zdaňovací období 2020 a 2021.

Zdroj: AVPO ČR

Více informací získáte v článku https://www.avpo.cz/darcovska-novela-byla-zverejnena-ve-sbirce-zakonu/ na webu AVPO ČR.