Naše služby by se neobešly bez podpory mnoha z Vás, partnerů, individuálních dárců, přátel a dobrovolníků. Vám všem chceme vyjádřit naše poděkování za to, že můžeme poskytovat kvalitní péči lidem s poraněním míchy. Děkujeme! Bez Vás by to nešlo. Do nového roku všem přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Vaše Centrum Paraple