AKTUALITY

Kurz fyzioterapie u pacientů s míšní lézí

16. května 2022
Kurz fyzioterapie u pacientů s míšní lézí

Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí uskutečnila dne 13. - 15. května Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Centrem Paraple, o.p.s. Odborným garantem kurzu byl primář Spinální jednotky FN v Motole doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.   
 

Kurz byl určen:

 • fyzioterapeutům, kteří již mají spinálního pacienta v péči (v ambulanci nebo na lůžkovém oddělení)
 • novým kolegům ze specializovaných pracovišť (spinální jednotky, rehabilitační ústavy)

Cíl kurzu:

 • ztratit ostych před vozíkem
 • pochopit specifika spinálního poranění
 • seznámit se s nejdůležitějšími riziky u chronických pacientů po poranění míchy
 • získat inspiraci pro vyšetření a terapii
 • získat inspiraci pro stanovení cíle terapie

Program:


Pátek 9.00 - 17.00

 • Úvodní slovo (Mgr. David Lukeš, ředitel Centra Paraple, o. p. s.)
 • Úvod do problematiky spinálního poranění (doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář Spinální jednotky v Motole)
 • Klinický obraz míšní léze (Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Zuzana Našincová)
 • Komplikace ohrožující jedince po poranění míchy (Mgr. Lenka Honzátková, DiS.)
 • Správný sed na vozíku (Zdeňka Faltýnková, CZEPA, z. s.)
 • Terapie - prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Veronika Gallusová)

Sobota 9.00 - 18.00

 • Rozcvička na vozících
 • Vyšetření pacienta - teoreticky i prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Veronika Gallusová)
 • Stanovení cíle terapie na základě vyšetření (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Veronika Gallusová)
 • Terapie - prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Veronika Gallusová)

Neděle 9.00 - 15.00

 • Rozcvička na vozících
 • Terapie - teoreticky i prakticky (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Veronika Gallusová)
 • Závěr kurzu (Mgr. Zuzana Našincová, Mgr. Hana Melicharová, Mgr. Lenka Honzátková, DiS., Mgr. Veronika Gallusová)

Kurz_Fyzioterapie

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat