AKTUALITY

Kurz kinestetické mobility

30. dubna 2021
Kurz kinestetické mobility

V rámci zvyšování odborné kvalifikace si celý tým asistentů Centra Paraple prošel kinestetickým kurzem, respektive jeho prvními dvěma moduly. Kurz probíhal hlavně praktickou formou a probíhal celé tři dny od 27. do 29. 3. 2021. O teorii jsme se jenom zlehka opřeli a pak již probíhal nácvik jednotlivých úkonů.

O co se v kinestetice jedná? Jde především o pohyb. Pohyb klienta/pacienta, i pohyb ošetřujícího personálu. Celý systém je založen na přirozených pohybových možnostech lidského těla a na základě tzv. „kroků“. Tyto kroky kopírují náš lidský pohyb, tedy postupné přenášení váhy z jedné části těla na druhou, což je základem lidského pohybu vůbec. Nejde o kroky jen u chůze, ale i při zvedání se ze židle, posouvání se v posteli, otáčení se z boku na bok atd. Podstata kinestetických přesunů, polohování, či prohřívání tkví tedy v jemném respektování pohybových možností klienta a lidského těla obecně. Na základě jednotlivých kroků, je možné provádět některé přesuny, či polohování pouze s asistencí jednoho ošetřovatele.

Jak tedy může být kinestetická mobilizace přínosem pro klienty Paraplete? Jak již bylo řečeno, základem kinestetiky je pohyb a co se hýbe, je živé. Díky pohybu dochází k lepšímu prokrvení těla, lepší regeneraci, zachování svalového tonu, zachování a zlepšování hybnosti kloubů nebo ke snižování spasticity. Například „prohřívání“, kdy se velice jemně aktivizují svaly a klouby celého pohybového ústrojí, může dopomoci k uvolnění ranních křečí a zpříjemnit ranní vstávání klientů. Pozorovateli by se až mohlo zdát, že se jedná o jakýsi typ masáže.

Stejný přístup se aplikuje i na polohování či přesuny. Vše je vykonáváno s respektem k přirozenému pohybu těla, takový přesun pak připomíná spíše Tai-chi nebo tanec, než namáhavou práci, která si vyžaduje značnou sílu. Při takovém tanci, je možné například klienta posadit, přesunout zhoupnutím z lůžka do vozíku, nebo dokonce provést přesun ze země do vozíku.

Již bylo zmíněno, že kurz probíhal ryze praktickou formou. Vyzkoušeli jsme si jak roli asistenta, tak i klienta při všech přesunech, mobilizaci i např. nočním polohování. Pro celý tým to byla velice cenná zkušenost, otevírající nové možnosti práce s klienty, s respektem k pohodlí a pohybovým možnostem. Teď už zbývá vše jen postupně a s rozvahou převést do praxe.

Na závěr snad jen dodám, že moc děkujeme paní lektorce Haně Nedělkové, která byla skvělá, velice akční a měla s námi trpělivost. Díky ní jsme se posunuli zase o krok dál na cestě za spokojenějšími klienty a našimi zády bez bolesti.

Kurz je certifikován německou společností VIV-ARTE a je platný v celé Evropě.

Kurz kinestetické mobility1

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat