Ve dnech 11. a 12. 4. v Parapleti opět proběhl kurz pro asistující osoby klientům s míšním poškozením, tentokráte pro centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Cílem kurzu, akreditovaného MPSV, bylo rozšířit účastníkům teoretickou znalost problematiky míšních poranění a přiblížit jim základní strategie asistence. V praktické rovině si pak vyzkoušeli manipulaci s vozíkem v terénu i v domácím prostředí, základy polohování, přesuny a další praktické dovednosti, nezbytné pro usnadnění péče asistujícím osobám v domácím prostředí.

Kurz_asistence1