Lenka Honzátková, naše specialistka spinální problematiky a ředitelka ParaLabu, přijala pozvání do Klubu Rádia Junior. Mladým posluchačům přiblížila činnost Centra Paraple, vysvětlila pojem spinální poranění a svoji specializaci, a také informovala o tom, jak rozpoznat úraz páteře a jak minimalizovat riziko dalších nehod při poskytování první pomoci.

POSLECHNOUT ROZHOVOR

Lenka vystudovala fyzioterapii a tělesnou a pracovní výchovu pro tělesně postižené. V Parapleti začala již na konci minulého století nejprve dobrovolničit, jako zaměstnanec sem nastoupila v roce 2001. Nejprve pracovala jako fyzioterapeut, od roku 2008 jako vedoucí úseku sportu, od roku 2016 je metodikem spinální problematiky a od roku 2023 také ředitelkou ParaLabu.

Absolvovala několik zahraničních stáží, např. ve švýcarském Nottwilu, či v CatoSenteret v Norsku. Jejím cílem je podpořit svými zkušenostmi tým odborníků v Centru Paraple k cílené práci směřované k jednotlivým klientům.

Lenka je stále aktivní i v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti aplikovaných pohybových aktivit. Je členkou předsednictva České asociace paraplegiků, aktivním členem ČAAPA a jedním za zakládajících členů SKV Praha.