„Jsem po poranění míchy na vozíku přes dvacet let, a i přes stále se vylepšující situaci z pohledu bariér, nelze rozhodně říci, že by lidé s hendikepem měli stejné podmínky a mohli svobodně žít, jak nám všem zaručuje Listina základních práv a svobod.

Osobně se nedostávám do situace, kdy bych nedokázal zdražování sociálních služeb uhradit ze svých příjmů, ale nedokážu si představit, že bych se měl spolehnout pouze na invalidní důchod a příspěvek na péči o osobu blízkou. A v takové situaci se ocitá mnoho lidí, kteří bohužel ani pracovat nemohou, ať už z podstaty svého zdravotní stavu, nebo pro nedostatek terénních sociálních služeb, bez jejichž pomoci se do práce ani nedostanou. Chápu lobování poskytovatelů sociálních služeb za možnost své služby zdražit, sám jsem ředitelem v zařízení, které poskytuje pobytovou sociální rehabilitaci, ale nelze to dělat bez adekvátní valorizace příspěvků. Je smutné, že se stále nestala sociální politika státu pro žádnou vládu prioritou a celou zodpovědnost přenáší na soukromé organizace, a ještě hůře na rodiny, které už jsou tak velmi přetížené,"  vysvětluje ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Výzva Aliance pro individualizovanou podporu směřuje proti navýšení úhrad v sociální službách bez adekvátní valorizace příspěvku na péči, který slouží lidem s postižením na úhradu těchto služeb a tím i zajištění větší svobody v rámci každodenního bytí.

Odkaz na výzvu s možností připojení podpisu naleznete POD TÍMTO ODKAZEM.