V posledních týdnech se stále upravují či dokonce mění pokyny k očkování vakcínami proti covid-19 u různých skupin obyvatelstva, a to včetně lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním. V této souvislosti se pochopitelně množí dotazy, jak a kdy se mohou nechat očkovat osoby s poraněním míchy. V Centru Paraple se sice samy nijak nepodílíme na realizaci a zajištění očkování, avšak od konce ledna se na našem webu snažíme přinášet aktuální informace k očkování osob s poraněním míchy.

29. ledna 2021 (aktualizováno 4. května 2021)

Z dostupných dat se ukazuje, že onemocnění covid-19 probíhá u osob s míšním poškozením obdobně jako u stejně starých zdravých osob. Osoby s míšním poškozením nesou však stejná rizika jako zdravá populace, tj. těžší průběh lze očekávat u starších osob (zejména nad 65 let věku) nebo u osob s dalšími přidruženými nemocemi (např. cukrovka, vysoký tlak). Samotná míšní léze je přitom rizikovým faktorem, protože jak shrnuje Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., předseda Společnosti pro míšní léze ČLS JEP, tak poranění míchy zvláště v oblasti krční a horní hrudní páteře způsobuje omezenou funkci dýchacích svalů s možnými závažnými respiračními komplikacemi při infekcích dýchacích cest. Na základě dostupných informací lze proto doporučit očkování u všech osob, kde předpokládáme vyšší riziko těžšího průběhu nemoci covid-19, avšak i u osob ostatních, především pak i u blízkých pečujících osob. Zároveň však připomínáme, že očkování je dobrovolné, přičemž je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Souhrnné informace o očkování osob se zdravotním postižením naleznete především na Portálu pro pacienty a pacientské organizace
(odkaz: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz). Na tomto odkazu najdete důležité informace, které se týkají právě očkování osob s chronickým onemocněním nebo také informační letáky k jednotlivým očkovacím látkám, které se nyní používají (AstraZeneca, Comirnaty, Moderna). Ano, informací spojených s očkováním je hodně, je však potřeba je sledovat – právě na tomto Portálu je uvedeno vše podstatné, aby se lidé se zdravotním postižením v systému očkování lépe orientovali. Dalšími užitečnými stránkami, kde můžete nalézt informace o očkování osob se zdravotním postižením je např. Portál veřejné správy
(odkaz:https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim/ockovani-osob-se-zdravotnim-postizenim).

Patří osoby s poškozením míchy do skupiny přednostně očkovaných? Podstatné je, že osoby po poškození míchy, jenž postihuje dýchací systém, bez ohledu na věk, patří do skupiny přednostně očkovaných. Zároveň lidé s poraněním míchy mohou mít i jiná přidružená chronická onemocnění, která souvisejí s přednostním očkováním, což se může týkat např. lidí s nižší lézí. Původně měli být lidé s poškozením míchy očkováni již od začátku února v tzv. fázi 1B, což bylo pro nedostatek vakcín odloženo. Nakonec od začátku března došlo k úpravě celého systému – do očkování se od 1. 3. 2021 zapojují postupně praktičtí lékaři a zdravotnická specializovaná centra či ambulance. Lidem s poraněním míchy proto doporučujme, pokud mají zájem být očkováni, aby kontaktovali svého praktického lékaře nebo lékaře v centru specializované péče. Pokud máte s tímto problém, prosím, ozvěte se nám na e-mail _8Ek6-96LTCk8Zfd05pJO

Od 3. května se současně s osobami s chronickým onemocněním mohou očkovat i pečující osoby, konkr. zatím osoby pečující o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Registrovat se mohou pomocí kódu, který obdrží na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba pobírající dávku příspěvek na péči (III. a IV. stupeň závislosti). Na očkovacím místě se pak tato osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, který obdrží při převzetí kódu.

Upozorňujeme, že systém očkování se neustále vyvíjí, sledujte proto dostupné informace. Připojujeme zde pro doplnění také stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti koronaviru SARS-COV-2 u pacientů s neurologickými onemocněními, které je dostupné zde (odkaz: stanovivsko-cns-cls-jep-k-vakcinaci-proti-covid-19-web.pdf).

V souvislosti s podstoupením očkování proti covid-19 ve všech případech platí nadále povinnost dodržovat vládní doporučení ke snížení rizika nákazy a přenosu této nemoci i po očkování. Dále je potřeba si uvědomit, že po očkování trvá určitou dobu, než se dosáhne imunity, proto je zásadní dodržovat preventivní opatření i po počátečním očkování. Závěrem chceme zdůraznit, že zatím nemáme dostatek informací o dlouhodobém efektu a komplikacích očkování, proto je zcela zásadní tyto informace průběžně sbírat a informovat své ošetřující lékaře o případných nežádoucích účincích, které byly s vakcinací spojeny.
Hygienická doporučení pro osoby s míšním poškozením