AKTUALITY

Očkování proti COVID-19 u osob s poraněním míchy

29. ledna 2021
Očkování proti COVID-19 u osob s poraněním míchy

V posledních dnech a týdnech se množí informace k očkování vakcínami proti COVID-19 u různých skupin obyvatelstva, včetně lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním. Proto považujeme za důležité přinést na našem webu ucelenou zprávu k očkování osob s poraněním míchy. Centrum Paraple se však samostatně nijak nepodílí na realizaci a zajištění očkování.

Z dostupných dat se ukazuje, že onemocnění COVID-19 probíhá u osob s míšním poškozením obdobně jako u stejně starých zdravých osob. Osoby s míšním poškozením nesou však stejná rizika jako zdravá populace, tj. těžší průběh lze očekávat u starších osob (zejména nad 65 let věku), u osob s dalšími přidruženými nemocemi (např. cukrovka, vysoký tlak) a rizikový je především pak vyšší stupeň postižení (léze) v souvislosti s funkcí dýchacích cest. Na základě dostupných informací lze doporučit očkování u všech osob, kde předpokládáme vysoké riziko těžšího průběhu nemoci COVID-19, avšak i u osob ostatních, především pak i u blízkých pečujících osob. Zároveň však připomínáme, že očkování je dobrovolné, přičemž je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Souhrnné a srozumitelné informace o očkování osob se zdravotním postižením naleznete na portálu veřejné správy, kde jsou odpovědi na otázky, kdy budete moci být očkování nebo jak a kdy se můžete na očkování hlásit. Více informací ZDE.

Patří osoby s poškozením míchy do skupiny přednostně očkovaných? Většina osob se středně těžkým až těžkým poraněním míchy, bez ohledu na věk, patří dle všeho do ohrožené skupiny a podle dostupných informací by mohla být očkována ve fázi 1B (zahájení registrací ve fázi 1B, které bylo plánováno na 1. února, je v současné době odloženo). Samotné tělesné postižení sice nezajišťuje zařazení do skupiny s určitou prioritou k očkování, avšak dle stanoviska České neurologické společnosti ČLS JEP, může být diagnóza poranění míchy z pohledu očkovací strategie přidružena k  závažnému neurologickému nebo neuromuskulární onemocnění postihujícímu dýchací systém. Zároveň lidé s poraněním míchy mohou mít i jiná přidružená chronická onemocnění, která souvisejí s přednostním očkováním. Celé stanovisko České neurologické společnosti ČLS JEP k očkování proti koronaviru SARS-COV-2 u pacientů s neurologickými onemocněními je dostupné ZDE.

Pro doplnění Doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., předseda Společnosti pro míšní léze ČLS JEP, konkrétně uvádí, „že osoby s poraněním míchy zvláště v oblasti krční a horní hrudní páteře jsou pro omezenou funkci dýchacích svalů trvale ohroženy závažnými respiračními komplikacemi při infekcích dýchacích cest“.

Samotné prokazování příslušnosti do skupiny s prioritou k očkování budou osoby s poraněním míchy muset doložit přímo před očkováním, a to lékařskou zprávou od svého ošetřujícího lékaře, z které by mělo jasně vyplývat výše uvedené – ideálně tedy, že vaše míšní poranění je závažné neurologické onemocnění postihující dýchací systém, případně že trpíte jiným přidruženým chronickým onemocněním. Doporučujeme proto, abyste byli v kontaktu se svými lékaři a domluvili s nimi postup pro sebe a případně i své blízké pečující. Přednostní očkováni ve fázi 1B (únor-květen) se týká totiž zároveň i lidí, kteří pravidelně a dlouhodobě pečují o osobu ze seznamu uvedených chronických onemocnění. Tato skutečnost se má taktéž dokládat lékařskou zprávou, zatím bez bližšího upřesnění.

Četné jsou otázky, co dělat, pokud se z důvodu vážnosti zdravotního stavu, imobility nebo z důvodu způsobeného vaším zdravotním postižením nemůžete dopravit do místa očkování. V tomto případě byste měli kontaktovat svého praktického lékaře. Praktik by se s vámi měl individuálně domluvit, jak pro vás očkování zajistit. Zároveň máte také výjimku a neregistrujete se přes Centrální rezervační systém – zavést do systému by vás měl praktik. Nelze však nyní zatím zaručit jednotný a stejný přístup v různých částech republiky a u konkrétních lékařů. Jsou navíc zkušenosti, že některá města či obce s rozšířenou působností jsou schopna organizovat očkování přímo v domácnostech seniorů a lidí se zdravotním postižením. Města také organizují dopravu seniorů a lidí se zdravotním postižením do očkovacích center – je proto vždy na místě se na obci informovat.

V souvislosti s podstoupením očkování proti COVID-19 ve všech případech nadále platí povinnost dodržovat vládní doporučení ke snížení rizika nákazy a přenosu COVID-19 i po očkování proti COVID-19. Dále je potřeba si uvědomit, že po očkování trvá určitou dobu, než se dosáhne imunity, proto je zásadní dodržovat preventivní opatření i po počátečním očkování. Po první dávce vakcíny proti COVID-19 trvá až 28 dní, než organismus dosáhne určité úrovně imunity. Závěrem chceme zdůraznit, že zatím nemáme dostatek informací o dlouhodobém efektu a komplikacích očkování, proto je zcela zásadní tyto informace průběžně sbírat a informovat své ošetřující lékaře o případných nežádoucích účincích, které byly s vakcinací spojeny. Pro úplnost přidáváme odkaz na Doporučení pro očkování proti onemocnění COVID-19 mRNA vakcínami od České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Hygienická doporučení pro osoby s míšním poškozením

Odebírat newsletter

Podpořte nás

Život je jízda!

Pojeďte kousek cesty s námi.

Chci darovat