Spinální ergoterapeuti na sobě neustále pracují. Dne 26.3. proběhlo v Centru Paraple vzdělávání spinálních ergoterapeutů na velmi obsáhlé téma - Postura sedu.

Celkem se  sešlo 18 zástupců jednotlivých organizací, spinálních jednotek, rehabilitačních center i ústavů. Odborné sdělení připravila na základě rozsáhlé poptávky terapeutů MUDr. Lia Vašíčková, Ph.D. Finanční podporu pro působení lektora poskytla firma Medicco.

Ergoterapeuti se nejvíce zajímali o využití přístrojového měření tlaku, interpretace výsledků měření, správné zdůvodňování pomůcek a nové legislativní změny, které mají dopad na oblast frekvenční doby užívání pomůcek (doba za kterou má pojištěnce nárok na pomůcku novou). Nápomocná bude pro práci ergoterapeutů i znalost metodiky k číselníku zdravotnických prostředků a kategorizační strom. Téma postury sedu vydá na několikadenní semináře a workshopy a proto již ergoterapeuti plánují navazující tematické vzdělávání díky kterým budou držet krok s aktuálními změnami a spektrem pomůcek pro podporu zdravého sedu na vozíku.

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání.