Právnická fakulta Univerzity Karlovy má novou nájezdní rampu , na jejíž základní kámen nedávno poklepal ředitel Centra Paraple David Lukeš. Univerzita Karlova tak odstranila další bariéru pro přístup do historické budovy v centru Prahy.

Podle děkana fakulty Radima Boháče je třeba problém bezbariérovosti průběžně řešit také s ohledem na historický charakter památkově chráněné budovy. Pan děkan také vyjádřil radost na tím, že se daří nacházet vhodná řešení a poznamenal, že plošina rozhodně není poslední změnou, která fakultu na cestě za plnou bezbariérovostí čeká.

Tajemník provozního oddělení fakulty Aleš Hájek uvedl: „Plánujeme další kroky směrem k větší bezbariérovosti naší fakulty, než vystavění plošiny před budovou… Zcela určitě musíme odstranit prahy u dveří na studijním oddělení a zajistit bezbariérové přístupy do kanceláří, povolit brano na dveřích, aby nebyly tak těžce otevíratelné, anebo rovnou zavést elektrické otevírače. Také zvažujeme, že zámky na toaletách vyměníme, aby byly kompatibilní s tzv. euroklíčem. Naše budova v tomto směru doznala už vcelku hodně úprav – vystavěli jsme plošiny uvnitř budovy, pevné i elektrické, a momentálně probíhá i výměna plošiny do knihovny. Sám pan ředitel Centra Paraple si naši fakultu projel na vozíčku a dal nám pár návrhů, jak by se dále daly vylepšit například toalety. Takže do budoucna nás čeká ještě hodně práce.“

Logo UK